FnfNasjonaltAktuelt › Styremøte 24.4.24 nasjonalt

Styremøte 24.4.24 nasjonalt

Styret tildelte driftstøtte til tre fylkesvise FNF som hadde søkt og dokumentert behov for å dekke nødvendige kostnader til primærvirksomheten. Dersom FNF i andre fylker får vesentlig endrede økonomiske forutsetninger og som får behov for driftstilskudd oppfordres til å søke løpende gjennom året så snart behovet oppstår. Til FNF i fylkene: Ta gjerne kontakt med daglig leder for en prat om dette blir aktuelt.

De nasjonale organisasjonene skal samarbeide om å fremme nasjonale krav/standarder for publisering av høringssaker, slik at myndighetene kan legge bedre til rette for demokratisk medvirkning.

Daglig leder skal organisere digitalt dialogmøte for fag- og kontaktpersoner i de nasjonale organisasjonene og FNF-koordinatorene, for oppdatering og styrking av det felles faglige nettverket.

Styret vedtok årshjul for FNF nasjonalt for 2024-25, vedtok små endringer i årsplan for 2024 og ga nødvendige fullmakter for lønnsoppgjøret.

Diskusjon om samarbeid og roller var oppe, og skal fortsette videre.