FnfTelemarkOm ossKontakt

Kontakt

E-post: telemark@fnf-nett.no

Adresse: Torggata 15, Skien

Postboks 3089, 3707 Skien

Org. nr.: 914 039 061

Eirik Knive

Fylkeskoordinator Telemark
eirik.knive@fnf-nett.no
99 15 58 29

Eirik er utdannet innen fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv på Høyskolen i Telemark. Han ferdigstilte sin mastergrad i idrett, kroppsøving og friluftsliv våren 2012. Eirik har tidligere jobbet for Haugsåsen bo- og aktivitetssenter, Gullbring kulturhus og Hordaland fylkeskommune.