FnfTromsAktueltArrangement › 16.06 Webinar: Bli kjent med skogbruksloven som miljølov

16.06 Webinar: Bli kjent med skogbruksloven som miljølov

Tid: Torsdag 16. juni, kl. 10-14
Sted: Digitalt

Skogbruksloven er en fullmaktslov som gir skogeier stort ansvar for å oppfylle lovens premisser og formål i hvordan skogdriften utøves og hensyn til miljøverdiene ivaretas.

Hva innebærer skogeiers forvaltningsansvar for miljøverdiene (herunder også friluftsliv) og hva kan vi forvente av skogbruksmyndighetene i de tilfeller forvaltningsansvaret ikke ivaretas?

PROGRAM

Innledning

Skogbruksloven
v/ Ivar Ekanger, Avdelingsdirektør Avdeling for skog- og ressurspolitikk, Landbruks- og matdepartementet

Miljøverdier i skog og påvirkninger

  • Miljøverdier i skog: over og under bakken – v/ Jørund Rolstad (NIBIO)
  • Klimaplanting (kommer)

Erfaringer og praksis

  • Kommune v/ Helge Midttun, Spesialkonsulent skog, Landbrukskontoret for Hadeland og Nittedal
  • Harstad Turlag, DNT v/ Øystein Normann
  • Naturvernforbundet

Samtale/debatt med innledere

Programmet oppdateres fortløpende