Aunfjellet Harstad. Foto: Jon Bjerkan.
FnfTromsAktueltArrangement › Årsmøte og nettverkssamling for Forum for natur og friluftsliv Troms 2023!

Årsmøte og nettverkssamling for Forum for natur og friluftsliv Troms 2023!

Årsmøtet for Forum for natur og friluftsliv Troms 2023 avholdes:

Dato: 15 april / (obs. nettverkssamling 14 april)

Sted: Scandic Harstad, møterom Dag Otto, Strandgata 9,Harstad

Digital deltakelse: Påmeldte får tilsendt lenke på e-post.

Tid: 12.00-14.00

Program årsmøte 2023

Nettverkssamling 14-15 april: I anledning årsmøtet vil vi også ønske velkommen til faglig påfyll og hyggelig sosialt samvær, vi starter 14 april med kick-off!

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innsendt til styret minst 4 uker før årsmøtet. Sakspapirer sendes ut og vil legges ut nederst på denne siden senest 2 uker før årsmøtet. FNF Troms dekker reise og opphold for en delegat i tillegg til styret pr. tilsluttet organisasjon til årsmøtet.

Program fredag 14 april

v/ Øystein Normann (DNT Harstad og Omegn/Styret FNF Troms) Vi møtes ved inngangen til Trondenes Historiske Senter.

Denne kvelden skal vi kose oss med god mat, kaffe og te (du kan ta med annen drikke etter eget ønske), det blir høydepunkt/inspirasjons-deling fra året som har gått fra de ulike organisasjonene og informasjon om Forum for natur og friluftsliv. Vi legger også opp til en uformell samtale om hvordan vi kan utvikle oss som nettverk- hva er organisasjonene opptatt av? Alle som er medlem i en våre tilsluttede organisasjoner eller lokallag er velkomne til å delta!

Program lørdag 15 april: Friluftstrim i Folkeparken, faglig del årsmøte og Årsmøte 2023.

Vi inviterer Harstad med på en lavterskel og sosial stund i Folkeparken med bevegelse og aktivitet på den beste arenaen vi har- i friluft, i naturen – alle er velkomne!! 🙂 Vi møtes ved Turlagshuset og går videre derfra.

Faglig del av årsmøtet 15 april- Scandic Harstad, møterom Dag Otto.

  • 10.00-10.30: «Orkidèstien på Sørrollnes» v/ Øystein Normann, Nordnorsk botanisk forening

Vi starter den faglige delen av årsmøtet med et spennende foredrag om vår planteverden fra en av våre dyktige ressurspersoner og styremedlem i FNF-Troms for Harstad Turlag!!

  • 10.30-10.45: Pause og vi fyller kopper og fat
  • 10.45-11.15 «Frivillighetsstrategi i Harstadog friluftsliv» v/ Ordfører i Harstad Kari-Anne Opsal

Harstad er en av få kommuner i Troms som utarbeider en frivillighetsstrategi og vi ser frem til å høre mer om denne fra ordfører i Harstad kommune som vi er så heldige å få på besøk! Velkommen!

  • 11.15-11.45 «Havbunnsmineraler og mineralutvinning på havbunnen utenfor Harstad» v/ Jesper Stattin, Harstad Natur og Ungdom

Harstad har også engasjerte ungdommer og i dag får vi høre mer om en viktig sak som de har jobbet mye med.

12.00-14.00: Årsmøte FNF Troms – åpning v/ Styreleder Jann Oskar Granheim.

Vel hjem!

Båten fra Harstad videre til Finnsnes – Tromsø går klokken 15.00.

Med vennlig hilsen Styret i FNF Troms v/ styreleder Jann Oskar Granheim og koordinator Christine Myrseth.

Sakspapirer årsmøte for FNF Troms 2023

Saksliste

Årsregnskap 2022

Revisors beretning

Årsmelding 2022

Årsplan 2023

Strategiplan 2023-2027

Valginnstilling

Vedtekter

Mediarapport- vedlegg til årsmelding