FnfTromsAktueltArrangement › Bli med på Frivillighetens år 2022

Bli med på Frivillighetens år 2022

I 2022 er det Frivillighetens år. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det skal være et flomlys på frivillige organisasjoner og frivillighetspolitikken i Norge. Forum for natur og friluftsliv Troms ser frem til å feire, løfte og øke kunnskapen om frivilligheten innen natur og friluftsliv i Troms! Vi åpner året en 18 og 19 januar med markeringer i fylket- se lenger ned for mer informasjon.

Hva er Frivillighetens år?

Målsettingene for året er å bidra til økt deltakelse og mangfold, øke kunnskapen og å synliggjøre frivillig sektors viktige bidrag til samfunnet.

Det er Frivillighet Norge som har fått ansvaret for planlegging og overordnet gjennomføring av Frivillighetens år 2022.

Det skal gjennomføres en rekke signalarrangementer gjennom hele året, fra nord til sør, både fysisk og digitalt.  

Se alle signalarrangementene her og VÅR DAG her.

Nettsiden Frivillighetens år inneholder en rekke gode tips for hvordan din organisasjon, lag eller forening kan markere frivillighetens år- og det er også egne tips for kommuner og næringsliv- alle er velkommen til å bli med på feiringen! Nettsiden inneholder også en verktøykasse med ulike logoer og visuelle virkemidler man kan bruke på plakater, sosiale media eller annet. Sjekk ut hele siden her: https://frivillighetensar.no/ Ta gjerne kontakt med oss i FNF Troms hvis du trenger mer informasjon eller har ideer til samarbeid i det kommende året- kontakt oss her.

Den nasjonale offisielle åpningsdagen er på FNs internasjonale frivillighetsdag 5. desember 2022. Da vil det være en offisiell markering blant annet i Oslo.  

Troms og Finnmarks åpningsdag er 18-19. januar 2022.

Informasjon om dette arrangementet finner du i denne saken og hos fylkeskommunen her

Program for markeringene i Tromsø 18-19 januar

 • Tirsdag 18. januar klokken 07:45-08:45: Stand med bålkaffe og materiell utenfor hovedinngangen til Fylkeshuset 
 • Tirsdag 18. januar klokken 12:00-13:00: Stand med bålkaffe og materiell utenfor Rådhuset
 • Onsdag 19. januar klokken 18:00: Utendørs markering ved Stortorget før gratis utekino med Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) kl. 19.00. Det blir stand, informasjon og bålpanne. Filmen som vises er Summer of Soul. Vi oppfordrer flest mulig frivillige lag og foreninger til vise seg fram denne dagen, enten med en stand eller bare å bli med på feiringen.
 • Onsdag 19. januar klokken 19:00: Visning av filmen Summer of Soul. Før filmen vil det spilles en kort film om Frivillighetens år. En representant for fylkeskommunen og/eller frivilligheten vil holde appell før filmvisningen med plass til 200 publikummere.

Vi håper så mange kommuner og frivillige i hele fylket som mulig har lyst og mulig til å markere denne dagen – enten digitalt eller gjennom fysiske markeringer. FNF Troms har sendt brev til kommunene, se her: https://fnf-nett.no/troms/wp-content/uploads/sites/19/2021/12/Kommunene-i-region-Troms_Bli-med-pa-Frivillighetens-ar-2022.pdf

Forslag til aktiviteter og markeringer 

 • Utstilling eller stand på eget bibliotek eller rådhus over frivillige lag og foreninger? (speiderdrakt, oversikt over turlagets ruter og hytter, tips om hvor du kan bli med på naturvandring om planter og insekter, gjenbrukstips fra miljøorganisasjonene, plastryddefortellinger eller ornitologens kikkert osv.) 
 • Inviter gjerne frivillige organisasjoner til kommunestyremøter, komitémøter o.l. gjennom hele året, hvor frivilligheten kan introdusere seg og fortelle om sine formål og aktiviteter. 
 • Bli kjent med frivilligheten – lag eller oppdater oversikt over frivillige lag og foreninger i kommune 
 • Bli med på Strandryddeuka, Friluftslivets uke som begge er signalarrangementer under FÅ 2022 eller #sammenpåtur
 • Støtt opp om VÅR-dag arrangementer som frivillige organisasjoner, lag og foreninger arrangerer
 • Uansett om du er frivillig, kommune eller næringsliv som samarbeider med frivilligheten- BRUK logen– verktøykasse finner du her. Synliggjøring av frivilligheten er en veldig god måte å få mer kunnskap ut om hvor mye dugnad har å si for vårt samfunn- og forhåpentligvis blir flere med 🙂
 • Delta på Læringskonferansen 2022 24 januar- åpent og gratis for alle (digitalt)

Vi håper så mange frivillige som mulig blir med, både på åpningen og gjennom året- er synlig med plakater, klær og annet 🙂

Mer om Frivillighetens år 2022 (oppsummert)

Nasjonale arrangementer 

Logo og digitalt materiell 

VÅR DAG — Frivillighetens år 2022 (frivillighetensar.no)

Fylkeskommunes frivillighetens år side

Tips til frivilligheten om feiring og markering av FÅ22

Tips til kommuner om feiring og markering av FÅ22

Tips til næringslivet om feiring og markering av FÅ22