FnfTromsAktueltArrangement › Digital sofasamtale om bærekraft!

Digital sofasamtale om bærekraft!

Dato:    03.03.2021
Tid:       17.30- 19.00
Sted:     Digitalt, Teams.

Klikk her for å bli med på Årsmøte i FNF Troms og fagdel «Digital sofasamtale om bærekraft»

Forum for natur og friluftsliv Troms inviterer i anledning vårt årsmøte til en digital sofasamtale med temaet bærekraft! Vi har ikke ambisjon om å dekke hele dette store temaet, men vil med våre kunnskapsrike gjester se nærmere på forbruk, bærekraftig arealforvaltning og den kommende handlingsplanen for bærekraftsmålene!

For hva gjør vi når tunge rapporter fra FNs Klimapanel, FNs Naturpanel, The Economics of Biodiversity: The Dasgupta Review, Naturens tilstand 2020, BY- OG REGIONFORSKNINGSINSTITUTTET NIBR Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen, Norsk Institutt for naturforvaltnings Karbonlagring i norske økosystemer og Senter for bærekraftig arealforvaltning alle peker på at vi ikke har en bærekraftig natur og arealforvaltning- og at vi må gjøre mer for å få det til- og at forbruket må ned i våre samfunn. Vi trenger «gjennomgripende samfunnsendringer»- men hvor starter vi og hva må endres?

Vi gleder oss til samtale om disse temaene, bli med! Se opptak her

Program

17.30-17.50     Bærekraft og forbruk- hva kan vi gjøre?

Her har vi invitert fra egne rekker- Framtiden i våre hender Nord v/ daglig leder Svein Gunnar Karlstrøm og DNT Ung Harstad v/styremedlem i ungdomsstyret, Kristian Vaskinn vil dele sine erfaringer med Klimadugnad, Grønn fredag og – gi oss et glimt av det gode friluftsliv!

17.50- 18.40    Bærekraftig arealforvaltning; hva skal til?  – Og hvordan skal den kommende handlingsplanen for bærekraftsmålene føre til handling og ikke bare flere ord, om ja; bærekraft!

Vi ser frem til å belyse disse spørsmålene sammen med våre inviterte gjester;

  • Christian Steel, generalsekretær i Sabima.
  • Sigrid Stokstad, forsker fra OsloMet, hun var blant annet prosjektleder for EVAPLAN; evalueringen av plan- og bygningsloven fra 2018.
  • Inger Elisabeth Måren, Førsteamanuensis ved Institutt for biovitenskap ved Universitet i Bergen og UNESCO Chair for Bærekraftig Arv og Miljøforvaltning – Natur og Kultur

18.40- 19.00    Spørsmål og diskusjon i plenum

Velkommen!

Lenke til årsmøtedokumenter her.