FnfTromsAktuelt › Folk i Troms: Christina Koch, Naturvernforbundet (Troms/ Finnmark)

Folk i Troms: Christina Koch, Naturvernforbundet (Troms/ Finnmark)

Denne spalten er ikke bare for våre frivillige i Troms, men også for den gruppa av kjærkomne ansatte innen natur og friluftsliv (vi har ikke så mange ansatte i sektoren, men de vi har setter vi stor pris på!) og denne gang er det plastrådgiver i Naturvernforbundet Troms og Naturvernforbundet Finnmark vi skal bli litt bedre kjent med. Jeg som koordinator i FNF Troms har foreløpig bare møtt Christina på Teams, men jeg kan si at jeg allerede gleder meg til å møte denne dyktige og engasjerte dama utenom skjerm også. Litt mer om Christina og hennes jobb:

Prosjektstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Naturvernforbundet Troms og Naturvernforbundet Finnmark. Stillingens overordnede formål og ansvarsområder er bidrag til redusert plastforsøpling gjennom forebyggende påvirkningsarbeid, kartlegging og organisering av og bistand til ryddeaksjoner. FNF Troms har som vanlig i denne spalten sendt over tre spørsmål vi er nysgjerrige på!

Christina i aksjon på rydding! Foto/copyright: B.Hienerwadel

Hvorfor ville du jobbe et år med plast for Naturvernforbundet i Troms og Finnmark?

Jeg er mye på tur og har opplevd at selv på utkantstrøk og langt fra neste hus finnes det alltid spor av mennesker. Vi etterlater søppel som brytes ned og ender opp i magen til sjøpattedyr, fugler og fisken vi spiser. Det er lett å miste håp når man ser de store mengder marint avfall som er langs kysten i Troms og Finnmark, men for meg er det en motivasjon å forandre noe. Som samfunn har vi et ansvar for forsøpling og vi må se på forbrukermønster vårt, på industrien og næringsmiddelprodusenter. Det er mye som kan gjøres og tas tak i.

Når jeg så stillingsutlysningen som rådgiver for marin forsøpling i Naturvernforbundet Troms og Finnmark, måtte jeg bare gripe muligheten og søke og dermed si opp min fast stilling i kommunen. For meg handlet det om å jobbe med noe jeg brenner for og har engasjert med i lang tid. Dette er en ettårig prosjektstilling, men vi jobber for å få stillingen fast. Kontinuitet er viktig i samarbeid med frivillige, kommuner og næringslivet.

Vi er heldige som har en utrolig vakker natur på dørstokken og det må vi ta være på. Jeg gleder meg til å bli kjent med mange engasjerte miljøvernere i Troms og Finnmark.

Hva er dine beste tips hvis du er frivillig og har lyst til å gjøre en forskjell gjennom å rydde plast?

Mitt beste tips er å beholde motivasjonen og finner andre som også er engasjerte til å rydde søppel. Å rydde kan være veldig sosialt, lærerik og meningsfylt. Det finnes mange privatpersoner og organisasjoner som gjennomfører ryddeaksjoner langs kysten. Åpne aksjoner utlyses for eksempel på ryddnorge.no, hvor man kan ta kontakt med arrangøren. Naturvernforbundet har lokallag i hele fylket, som også kan tas kontakt med. https://naturvernforbundet.no/om_naturvernforbundet/fylkeslag-og-lokallag/

Vi har også laget en ryddeguide med mye nyttig informasjon: https://naturvernforbundet.no/fjern-plasten-et-plastforsoplingsfritt-narmiljo/ryddeguide-hvordan-gjennomfore-en-ryddeaksjon-article39190-4251.html

Dersom det er noe du lurer på eller du kanskje mangler nettverk, så er det bare å ta kontakt med meg på ck@naturvernforbundet.no

Vi går inn i Frivillighetens år- hva betyr frivilligheten og organisasjoner som Naturvernforbundet for vår evne til å møte plastforsøplingen? 

Folkelig engasjement gjennom lokalt naturvernarbeid er grunnlaget for Naturvernforbundets arbeid siden oppstart i 1914. For å møte plastforsøplingen trengs det lokalkunnskap, engasjement gjennom frivillighet og interesse i miljøvern. Det er der medlemsbaserte miljøorganisasjoner som Naturvernforbundet er helt avgjørende: Frivillige aktive natur- og miljøvernere har kartlagt plastforsøpling i mange år, har erfaring i gjennomføring av lokale ryddeaksjoner og kunne ofte forhindre forsøpling fra kommuner eller fiskeri. Hvis vi ønsker å møte plastforsøplingen er fokuset på frivillighet og frivillige miljøorganisasjoner viktig.

Frivillighetens år er en fantastisk mulighet å synliggjøre frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med i organisasjonen. Naturvernforbundet skal også markere «Vår Dag» med arrangementer i hele fylket. Mer informasjon om det vil komme. Vi gleder oss til å feire frivilligheten!

Vil du lære mer om plastutfordringen? Da anbefaler vi denne dokumentaren fra NRK.no- Plasthavet.

Tusen takk for samtalen, Christina og FNF Troms gleder seg til å samarbeide mer om plast og hvordan vi sammen kan jobbe for enda flere ryddeaksjoner og informasjon om hvordan plast påvirker naturen vår! Vi kan alle gjøre litt og sammen blir det enklere- god helg alle sammen!