Arvid Johansen tar i mot prisen i 2022 fra Midt-Troms friluftsråd v/ daglig leder Tove Fuglem Amundsen. Jon Helga Vaeng var dessverre ikke til stedet, men fikk prisen i etterkant.
FnfTromsAktueltArrangement › Friluftslivets ildsjelpris Troms 2022 til Arvid Johansen og Jon Helge Vaeng fra Sørreisa O-lag!

Friluftslivets ildsjelpris Troms 2022 til Arvid Johansen og Jon Helge Vaeng fra Sørreisa O-lag!

Vi gratulerer Arvid Johansen og Jon Helge Vaeng fra Sørreisa O-lag med Friluftslivets ildsjelpris for Troms 2022! I år er det Frivllighetens år og det var derfor ekstra stas å kunne gjøre ære på friluftslivets ildsjeler for åttende gang- første gang i Friluftslivets år 2015! Prisen ble delt tradisjon tro delt ut på Troms og Finnmark fylkeskommune sin årlige Friluftslivsamling i Tromsø. Juryen består av Forum for natur og friluftsliv Troms, Ishavskysten friluftsråd, Midt-Troms Friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd og Midtre- Hålogaland friluftsråd. På bildet over gratulerer leder i Midt-Troms friluftsråd, Tove Amundsen Fuglem, prisvinner Arvid Johansen som mottok prisen på vegne av seg og Jon Helge Vaeng, som ikke kunne være til stedet.

Prisen deles ut til noen som har gjort: «en betydelig og verdifull innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø. I tillegg til å verdsette den jobben som har vært gjort ønsker vi at prisen skal være en inspirasjon til videre innsats for friluftslivet. Statuttene til prisen kan leses her.

«Jeg er veldig takknemlig og overrasket! over at jeg og Jon Helge får denne prisen! Det føles virkelig ganske stort. Samtidig har det aldri kjentes som noe tungt arbeid å bidra til friluftslivet og O-laget- det er så givende, så mange bra folk og artig at det går av seg selv»

Prisvinner Arvid Johansen i sin takketale.

«I likhet med Arvid er jeg veldig takknemlig for prisen. Nå skal vi stå på videre og dette oppleves som en inspirasjon også- det er veldig hyggelig at det man gjør blir satt pris på, at man gjør en forskjell. Enslig svale gjør ingen sommer. Det er samholdet som gjør oss sterke i Sørreisa O-lag gjennom et unikt godt miljø. Det skaper ildsjeler. Vi er også stolte over å være fra Sørreisa kommune så det å kunne være litt ambassadør for kommunen synes vi er stas. Og så må jeg legge til at det å være veldig engasjert også krever at man vet når man må holde litt tilbake- det er det vanskeligste, men også nødvendig så laget ikke brenner ut.»

Kloke ord fra prisvinnerne!

Jon Helge på e-post og telefon etter å ha fått beskjed om prisen han har mottatt

Juryens begrunnelse

«FNF Troms, Ishavskysten friluftsråd, Midt-Troms friluftsråd, Midtre Hålogaland friluftsråd og Nord-Troms friluftsråd er glade for å kunne dele ut Friuftslivets ildsjelpris for Troms 2022, noe vi har kunnet gjort siden 2015 med støtte fra Samfunnsløftet og fylkeskommune.

Gjennom prisen kan vi hedre ildsjelen– kraften som ofte er avgjørende for at frivillige i lag, forening, organisasjoner og enkeltpersoner får et holdepunkt for den innsatsen som kreves i tjeneste for våre felles samfunn. Friluftslivet er folkehelse- alle har nok hørt det, er kultur, vi kjenner oss hjemme i, eller utforsker et landskap, det er kunnskap om hva vi ser i naturen, det er matauk og nytte, spenning og bevegelse- og vi nyter naturen.

Ildsjelene i friluftslivet legger til rette for at så mange som mulig kan oppleve det godet friluftsliv er i et samfunn- dem gjør det ved å tilrettelegge for merking av sti, bygge en bro, sette opp informasjonsskilt, holde et kurs og arrangere ulike aktiviteter. Prisen deles ut for å hedre årets vinner, men skal også inspirere alle ildsjeler og frivillige til å fortsette arbeidet og føle seg sett og verdsatt. Det er også Frivillighetens år – og etter pandemien har færre enn før villet jobbe som frivillig- det gir denne prisen en ekstra dimensjon.

Hva er en ildsjel? – prisen deles ut for langvarig og glødende engasjement samt mangfoldig frivillig innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø.

Årets vinner har absolutt hatt et langvarig engasjement- vi snakker tiår! –og har lagt ned den nødvendige innsats med vedlikehold av utstyr, tilrettelegging, søknadsskriving, rapportering, styreverv, representasjon i ulike råd og utvalg, og det å bygge et godt miljø for aktivitetene- sånn at mange vil bli med og føle seg velkommen. Verdien av samskaping og lagbygging, å være en å regne med – og inkludering av andre over tid har årets vinner utmerket seg med.

Juryen er også særlig imponert over at ildsjelprisen i år går til noen som har sett verdien av samarbeid med andre for å kunne styrke offentlige satsninger som Læring i friluft og strandrydding- det å ville bidra med det man kan til gode for oss alle. Årets vinnere har også vist at man som liten aktør, fra en liten kommune fortsatt kan bety noe i den store sammenhengen. Vinneren har blant annet i år deltatt på #sammenpåtur, en nasjonal satsning i Frivillighetens år, har spilt inn en film som ble sendt på nasjonal tv, samarbeidet med lag i nabokommuner og friluftsråd om et tilbud som gleder mange.

De som vinner i år har også bidratt med nyutviklinger som det å orientere i natta, SkiO, historiske ruter og ulike kurs, det å legge til rette for at noe som ble sett på som en idrett for de få også kan være turorientering for de mange: 98 personer i år- på ulike nivåer. Årets vinner har tatt det å inkludere på alvor og har invitert inn de som kommer til vårt land på flukt og som trenger et miljø å komme til.

De som vinner i år, er beskrevet som en svært viktig drivkraft for at deres lag har kunnet bidra til høy aktivitet i over 50 år, som fornyer seg og som ikke slurver med utstyrsbua eller nettsiden (viktig å følge med i tiden!). Drivkrefter som drar i lag og som gjør hverandre og de rundt gode. Den ene av disse drivkreftene har en fartstid i styret på hele 32 år (og har også merket sin del av stier og løyper, samt vært pådriver i nyvinningen Stolpejakten, 328 deltakere i år! – og den andre har vært styreleder i fem år -og har som mål at orienteringsgleden er for alle. Den her talen er heller ikke representativ for alt dere har bidratt med. Bare sånn at juryen er klar på det og da nærmer det seg gratulasjon:

Årets vinnere får prisen for et særdeles glødende engasjement, skaperkraft og gjennomføringsevne. For et flott arbeid med å gi tilbud til aktivitet ute i sitt lokalmiljø– det å skape et godt lag har dere også klart. Resultatet er imponerende og med 120 poster for idretts og turglade orienterere i Sørreisa var det ny rekord for laget.

Gratulerer til årets vinnere av friluftslivets ildsjelpris 2022 i Troms- Jon Helge Vaeng og Arvid Johansen fra Sørreisa O-lag!

I tillegg til heder og ære får dere en pris på 10 000 kroner som vi håper prisvinnerne finner et godt formål til for videre aktivitet i Sørreisa O-lag!
Juryen.«

Forum for natur og friluftsliv Troms og friluftsrådene gratulerer også prisvinner Johann Grell som vant Friluftslivets ildsjelpris for Finnmark 2022! Du kan lese mer om Finnmark sin ildsjel her.

Arvid Johansen tok i mot ildsjelprisen for Troms for seg og Jon Helge Vaeng – og her poserer han sammen med vinner fra Finnmark, Johann Grell! Gratulerer til tre nybakte ildsjelprisvinnere- vel unt og stor stas!

Prisvinnerne i både Troms og Finnmark får i tillegg også et turskilt de kan montere på egnet sted – her.