FnfTromsAktuelt › Gratulerer til Eidevannet Vel- årets vinner av Friluftslivets ildsjelpris Troms 2021!!

Gratulerer til Eidevannet Vel- årets vinner av Friluftslivets ildsjelpris Troms 2021!!

Den 27 oktober på årets Friluftslivssamling i Troms og Finnmark ble Friluftslivets ildsjelpris 2021 for Troms delt ut for syvende gang. Premien var 10 000 kroner, turskilt og diplom. Du kan lese mer om prisutdelingen her.

Vi gratulerer Eidevannet Vel som vinnere av Friluftslivets ildsjelpris 2021 for Troms. De fikk prisen for sin dedikerte, visjonære og inkluderende innsats for friluftsområdet Eidevannet i Skjervøy kommune. Eidevannet Vel får prisen som sanne ildsjeler og til videre inspirasjon. Vi benytter også anledningen til å løfte frem frivilligheten innen natur og friluftsliv i vår region- vi hadde hatt et fattigere samfunn uten!

Juryen består av Forum for natur og friluftsliv Troms, Ishavskysten friluftsråd, Midt-Troms Friluftsråd, Nord-Troms Friluftsråd og Midtre- Hålogaland friluftsråd.

Åpning av Eidevannet Vel! Foto: Hugo Tingvoll

Her kan du lese juryens begrunnelse:

Det er med stor glede FNF Troms får fremføre juryens begrunnelse når vi for syvende gang deler ut Friluftslivets ildsjelpris i Troms. En prisutdeling som startet opp i 2015 i anledning friluftslivets år. Prisen skal gå til noen som har gjort en betydelig og verdifull innsats for friluftslivet i sitt lokalmiljø og i tillegg til å verdsette denne jobben, ønsker vi at prisen skal være til inspirasjon for videre innsats for friluftslivet- for prisvinner og for alle ildsjelene som denne prisen skal løfte frem. Frivillighet og ildsjelene som drar i gang aktivitet, tiltak og samarbeid, som bidrar med sin tid og arbeidskraft – dette er en stor gave til samfunnet fra den enkelte og ikke noe vi kan eller bør ta for gitt. Vi håper derfor at prisen skal være et klart uttrykk for at denne gaven ildsjelene bidrar med er verdsatt og at prisen kan være en inspirasjon for at flere får lyst til å bidra på sin måte, som frivillig.

Årets vinner har uten tvil gjort en betydelig og verdifull innsats for friluftsliv i sitt lokalmiljø og har gjort det med energi, kreativitet, svært god og målrettet planlegging, og inkluderende og kontinuerlig, engasjert innsats. Årets vinner har det store hjertet for det som kan skje når vi har et mål og en drøm- enten det er lite eller stort, så er denne evnen til å se at noe kan realiseres og sette i gang med det helt typisk for en ildsjel! Årets vinner er også dedikert over tid og dette er enda et kjennetegn for en ildsjel, ikke minst er langvarig dedikasjon det som kanskje er vanskeligst å få til samtidig som det er det som ofte gir de varige resultatene for friluftsliv og aktivitet i et lokalsamfunn! Juryen mener årets vinner utmerker seg i å realisere en visjon og har bygget på frivillighetens verdier som dugnad, samarbeid, inkludering og glede over å bidra på en utmerket måte.

Årets vinner har også gjort et formidabelt administrativt arbeid- og alle som har befattet seg med styrearbeid, søknader, tippemidler og så videre vet at dette er oppgaver som krever sin ildsjel når man sitter der- kanskje med fristene like om hjørnet. Ikke minst har årets vinner tatt på seg å ivareta videre drift av det de har bygget opp- og da tror vi det er på tide å komme med noen tall som kan gi hint om hvem som vinner!

5000 dugnadstimer, 6 år og et statlig sikret friluftslivsområde som er inkluderende for alle typer brukere, inviterer til helårs bruk, nærfriluftsliv- et møtested for lokalsamfunnet og besøkende, badested der det før var gjengrodd og ikke så fristende å bade, gapahuk og grillsted. Tursti som er universelt utformet og lyssatt, moderne treningspark, fasiliteter som lager og etterlengtet toalett (alle vet nok verdien av det etter hvert!) og klatrejungel for de som liker en utfordring. Årets vinner har vært sanne ildsjeler når de har skapt et område for nærfriluftsliv i sitt lokalsamfunn – og det er ikke størrelsen på prosjektet vi primært fremhever med denne prisen- men det engasjementet over tid som er drivkraften for det man her har fått til sammen, og det tydelige ønsket om å legge til rette for et sted å møtes, drive friluftsliv og kose seg i Skjervøy kommune.

Og før vi avslører det hele for alvor har vi en oppfordring fra deres eget friluftsråd i vinnerkommunen: Premien trenger ikke nødvendigvis gå til et hengerlass med grus, men må gjerne brukes til en fin feiring av ildsjelene i den velforeningen som nå skal avsløres:

Vi gratulerer årets vinner av Friluftslivets ildsjelpris Troms 2021:

Eidevannet Vel!

Dere mottar heder og ære, og 10 000 kroner. Vel fortjent!

Prosjektet er støttet økonomisk av følgende aktører: