FnfTromsAktuelt › Hva skjer april-juli?

Hva skjer april-juli?

Webinarer/nettkurs- kommer

29/4 Naturressurslunsj: Landbasert vindkraft: Befolkninga sine preferansar og konsekvensar for utbygging i Noreg.

29/4 Slik vil skogen i Norge påvirkes av klimaendringer

04/5 Lansering Risikorapport norsk fiskeoppdrett 2022- Havforskningsinstituttet (påmelding)

06/5 Nye oppdrettsarter i nord (påmelding fysisk, strømmes, Framsenteret)

05/5 Mette Halskov Hansen: Visjoner om verdens øko-fremtid – med eksempler fra Kina, Taiwan og India

08/5 Arctic Frontiers 2022: PATHWAYS (08-11/5)

10/5 Energikommisjonen inviterer til digitalt innspillsmøte 10. mai.

10/5 Gjenbruk av bygg, byggematerialer og inventar

10/5 Digitalt kurs i betalt annonsering på sosiale medier (påmelding, ikke gratis)

11/5 Derfor er Wisting-feltet en versting (Påmelding Naturvernforbundet for lenke)

12/5 SJØØRRETWEBINAR: BESTANDSSTATUS, ELVEOSBRUK, OG VANNKRAFTUTBYGGING (påmelding, FNFTrøndlag)

12/5 Besøksforvaltning fricamping og parkering (arr. fylkeskommunen, kontakt FNF Troms for info, påmeldingsfrist)

12/5 NHOs Årskonferanse – En ny morgendag

19/5 CIENS frokostseminar – Hvordan kan vi møte konsekvensene av klimaendringene?

19/5 Thomas Hylland Eriksen: Naturtap og kulturtap i antropocen

19/5 Rekruttering av deltakere til fritidsaktiviteter (påmelding)

19/5 Naturbaserte løsninger i fremtidens vassdragsforvaltning – workshop 19-20.mai (også fysisk)

20/5 Naturressurslunsj: Verna vassdrag – sikring av naturen eller energiressurs (zoom-lenke)

24/5 Klimatilpasning og utslippskutt, idrett og friluftsliv

24/5 Inkluderende rekruttering av frivillige (påmelding)

25/5 Barn og natur – Organiserte møteplasser for samvær og naturglede. (Klikk for Teams-lenke, møtet starter 09.00)

30/5 Rapportlansering: Marine næringsparker, Senter for hav og Arktis Strømmes

09/6 Rekruttering av deltakere til fritidsaktiviteter (påmelding)

14/6 Inkluderende rekruttering av frivillige (påmelding)

14/6 Instituttlunsj: Ugyldige konsesjoner. Hvilken beskyttelse nyter konsesjonærens berettigede forventninger?

16/6 Sirkulær økonomi i Norden – hvordan får vi det til? (fysisk Helsfyr, Trondheim, strømmes)

16/6 Skogbrukswebinar : Skogbruksloven som miljølov (FNF Troms, FNF Oslo, FNF Akershus)

17/6 Naturressurslunsj: Sakskostnadsansvar i miljøsaker iht. Århuskonvensjonen

Fysiske seminar og arrangement- kommer

29/4 Menneskerettslig vern for samisk naturbruk (Tromsø)

30/4 #FerdigSnakka? Batteri – veien til den grønne himmelen? (Harstad)

09/5 Møt EU-kommissæren for miljø, hav og fiskeri (Tromsø, Arctic Frontiers, åpent møte)

10/5 #sammenpåtur- Friluftsdag på Holt

10/5 The Mohn Prize seminar – Pathways to a warmer Arctic (påmelding)

23/5 Fugletur på Tisnes (åpent for alle, egner seg for rullestolbrukere)

24/5 Reguleringsplankonferansen 2022 (Tromsø, frist påmelding 8 mai/19mai) digitalt fysisk

30/5 Landskonferansen friluftsliv Bodø 2022 (siste frist påmelding 29 april!!!)

06/6 Verdens miljødag på Holt

11/6 Kystdagen

19/6 Villblomstenes dag

23/6 Gruveseminar i Kvænangen (23-25 juni)

28/7 Lavekskursjon Kåfjord (28-31 juli, påmelding)

Opptak- gjennomførte webinar

Organisasjonene tilsluttet FNF Troms arrangerer

Har vi gått glipp av noe? Tips oss gjerne!!

Takk for lån av bilde Nord-norsk botanisk forening_ Elin Plathe