FnfTromsAktuelt › Hva skjer: seminar og konferanse, arrangement og møter innen natur og friluftsliv!

Hva skjer: seminar og konferanse, arrangement og møter innen natur og friluftsliv!

En av våre oppgaver i FNF Troms er å bidra til at organisasjonene og interesserte for øvrig skal kunne delta på relevante arrangement, seminarer og møter for å representere interesser innen natur og friluftsliv- samt øke kompetansen på ulike felt som er relevant for vårt arbeid gjennom oversikter som denne. I tillegg vil vi gjerne fronte spennende arrangementer i regi av tilsluttede organisasjoner og samarbeidspartnere. Oversikten under blir oppdatert etter hvert som vi fanger opp arrangementer– og har du tips om ting som skjer, send oss gjerne en e-post: troms@fnf-nett.no. Hva skjer fremover i 2024?

August

5-9/8 «FRISK PUST», arr: NJFF- Troms (påmeldingsfrist 29 juli, gratis å delta!), Nordreisa.

12-16/8 Arendalsuka digitalt (sjekk ut relevante natur og miljøsendinger).

14/8 Naturfare – flom og skred, arr. UiO, digitalt og Oslo

15-18/8 Reisa friluftsfest, arr: Nord-Troms friluftsråd, (påmelding her, gratis å delta) Nordreisa.

16/8 Naturressurslunsj: Fiskeoppdrett og makt, UiO, digitalt og Oslo

20/8 ILP-seminaret: Glaciereducation – Glaciers as learningarena, arr. UiT, Tromsø, UiT.

27/8 Seminar: Regulering av gruvedrift på havbunnen, Oslo (mulig digitalt- se program)

28/8 Bærekraftspraten- natur- og miljødimensjonen i distriktskommuner, arr. Statsforvalteren i Troms og Finnmark, digitalt (webinarserie).

29/8 Konferanse: Sammen for en friskere befolkning, Harstad

30/8 Naturressurslunsj: Håndtering av radioaktivt avfall i Norge, Oslo og digitalt

31/8- Friluftslivets Uke 2024! (Friluftslivets Uke 2024 31 august- 8 september!) Bli med i din kommune 🙂

Vi åpner Friluftslivets Uke 2024 i Tromsø på Holt Økopark den 31 august! Velkommen på Friluftskonsert med Jardar, bålsamtale, aktiviteter og suppeservering rundt bålet 🙂

September

1/9 Velkommen på familiedag og kom-deg-ut dag ved Rundvannet, Tromsø (FUKE2024)

4/9 Stedsutviklingskonferansen, digitalt og Tromsø

4/9 Fagnettverk kommunikasjon: kommunikasjonsstrategi, Oslo

5/9 Sjømatkonferansen Nord-Troms, Skjervøy

5/9 Naturressurslunsj: Ulovlige avfallsplasser og kommunens kompetanse, Oslo og digitalt

5/9 Skogkonferanse, Oslo

10-11/9 Bylivskonferansen 2024: Hvordan vi kan ivareta naturmangfold og behovet for klimatilpasning?, Vossevangen og digitalt

10-11/9 Kraftkonferansen 2024, Bodø

10/9 Klimasats: Hvordan rapportere til Miljødirektoratet? Digitalt

10/9 Gratis digitalt kurs om Frivillig.no, digitalt

13/9 Naturressurslunsj: EØS-rettslige krav til norsk prosessrett: Krever EØS-rett at beslutninger vedrørende miljøkonsekvensutredninger må kunne gjøres til gjenstand for søksmål?, Oslo og digitalt

16-17/9 Norsk lydarkivkonferanse 2024 | Lyden av nord, Tromsø

17/9 Planrevisjon og planvask for klima- og naturhensyn, Miljødirektoratet, digitalt.

18-19/9 Kyst- og havnekonferansen 2024, Honningsvåg

19-20/9 Utsyn Troms, Tromsø

23-29/9 Skredkonferansen, Tromsø

24/9 Gratis digitalt kurs: Ledelse av frivillige, digitalt

25/9 Nordisk vanndirektivkonferanse 2024, Fysisk og digitalt

28/9 Workshop: Bærekraftig rekruttering av frivillige (turledelse, redning etc), arr: Troms fylkeskommune

Oktober

4/10 Naturressurslunsj: Hensynssoner med særlig hensyn til bevaring av naturmiljø, etter plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd pkt c., Oslo og digitalt

8-10/10 Hydrogenkonferansen, Vadsø og Berlevåg

11/10 Naturressurslunsj: Rollen til naturrisiko i beslutningsprosessene ved etablering av vindkraft til havs, Oslo og digitalt

14/10 Gratis digitalt kurs om Ungfritid.no, digitalt

15/10 Inspirasjonsmøte om Mangfoldsplakaten, digitalt

15/10 Arealregnskap, naturregnskap og klimagassregnskap, Miljødirektoratet, digitalt.

22/10 Seminar om bærekraftig og rettferdig omstilling, UiT, Tromsø og digitalt.

22-23/10 Restaurering av vassdrag og våtmarker 2024, arr: Faggruppe restaurering under Direktoratsgruppen for vannforvaltning, Rogaland vannregion og Norsk vannforening, Rogaland og digitalt.

22-24/10 Havbruk 2024, arr. FHF, Tromsø

24-25/10 Plan- og byggesakskonferansen 2024, arr: Troms fylkeskommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark

24/10 Zerokonferansen 2024, Oslo og digitalt ( ? )

29/10 Friluftslivssamling Troms, arr. Troms fylkeskommune i samarbeid med friluftsrådene og FNF Troms, Tromsø og digitalt. TBA

29-30/10 Arktisk Landbrukskonferanse, Bodø

November

5/11 Medvirkning og involvering i planarbeid, Miljødirektoratet, digitalt.

5-6/11 Agenda Nord-Norge 2024, Tromsø

5-7/11 Future Trajectories for the Law of the Sea – NCLOS Annual Conference 2024, Tromsø

7-8/11 Samekonferansen, Tromsø

14/11 Framdagen 2024: Det store bildet og eksterne drivere – Grønt skifte, Tromsø

22/11 Biokonferansen: Livet i skogene, Oslo

Sees vi i Tromsø på Rødbanken? Psst. konferansen strømmes også!

Natur i nord konferanse og workshop: Vassdrag og- elvedelta 25-26 november 2024!

Velkommen på konferanse og workshop!

Program og påmelding kommer! Velkommen!

26/11 Kommunesamarbeid for klima- og naturhensyn i plan, Miljødirektoratet, digitalt.

28-29/11 Forskning i friluft, arr. Norsk Friluftsliv (mer info kommer)

Desember

2025

24-26/1 Arctic Youth Conference, Tromsø

24-27/6 Building socially just postgrowth futures – linking theory and action,

  • The 18th Conference of the International Society for Ecological Economics (ISEE)
  • The 11th International Degrowth Conference, (Oslo)