FnfTromsAktuelt › Hvordan kan vannforvaltningen i Sør- og Midt-Troms bli bedre? Bli med på spørreundersøkelse!

Hvordan kan vannforvaltningen i Sør- og Midt-Troms bli bedre? Bli med på spørreundersøkelse!

Forum for natur og friluftsliv Troms arbeider i disse dager med innspill og medvirkning i forbindelse med høring av vannforvaltningsplanene- det kan du lese mer om her. Det er veldig nyttig for oss å ha god kontakt med vannområdemyndighetene og vannområdekoordinatorene. Vannområdekoordinator i Sør- og Midt-Troms, Therese Smelror Løkken har spurt om vi kan hjelpe til med å spre en interessant spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen er en god mulighet til å si din mening om vannforvaltningen i Sør- og Midt-Troms! Frist 30 april!

Du svarer ved å følge denne lenken:

https://forms.gle/taNhP2ncPdZhcyZ77

Følgebrev

Hei,

Du inviteres til å delta på følgende spørreundersøkelse:

Vannforvaltningen i Sør- og Midt-Troms 7: Frivillige lag og foreninger

Svarfrist er fredag 30. april

Denne spørreundersøkelsen har som formål å gi privatpersoner, frivillige organisasjoner, grunneierlag, elveeierlag og alle andre som har brukerinteresser knyttet til en eller flere vannforekomster i Sør- og Midt-Troms en mulighet til å gi tilbakemeldinger til aktørene innenfor den offentlige vannforvaltningen.

På forhånd, tusen takk for din deltagelse.

Har du flere spørsmål knyttet til undersøkelsen, ikke nøl med å ta kontakt med undertegnede. Med vennlig hilsen

Therese Smelror Løkken

Vannområdekoordinator Sør- og Midt-Troms

Telefon: 45374083

Senja kommune