FnfTromsAktuelt › Informasjon om tilskuddsordninger

Informasjon om tilskuddsordninger

Midler til aktivitet og nye prosjekter er viktig for organisasjonene og her kan du finne en oversikt over tilskuddsordninger- meld gjerne fra til troms@fnf-nett.no hvis du vet om en ordning som mangler.

Denne oversikten er utarbeidet av FNF Finnmark v/koordinator Per Erik Motrøen, og FNF Troms retter en stor takk for til vårt naboforum i Finnmark for at vi fikk bruke materialet. Det er det som er så bra med FNF- vi samarbeider til beste for våre felles interesser!

Tilskuddsordninger

Ta gjerne kontakt om du har noen spørsmål eller tips her: https://fnf-nett.no/troms/om-oss/kontakt/

Takk til Maja Bernhof for lån av foto