FnfTromsAktueltArrangement › Innspillmøter i FNF Troms: Kystsoneplanen for Tromsø, Karlsøy og Balsfjord i januar 2022!

Innspillmøter i FNF Troms: Kystsoneplanen for Tromsø, Karlsøy og Balsfjord i januar 2022!

10. desember 2021 ble Kystsoneplanen for Tromsøregionen lagt ut på høring og til offentlig ettersyn i 10. uker, frem til 18. februar 2022. Planen er et samarbeid mellom Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune. 

Her finner du høringsdokumentene og ser hvordan du kan kommer med innspill.

Forum for natur og friluftsliv Troms har fulgt prosessen med kystsoneplanen tett og du kan finne mer ut om prosessen så langt gjennom denne nettsiden: https://www.tromso-omradet.no/prosjekt/revisjon-av-kystsoneplan-tromsoregionen/

FNF Troms har levert følgende innspill til planprogram:

HØRINGSUTTALELSE TIL PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KYSTSONEPLANEN FOR TROMSØREGIONEN.
«HØRING AV KYSTSONEP
LANSAKSNUMMER: PLAN-20/00785»

FNF Troms ønsker å legge til rette for et godt arbeid med uttalelse til forslaget som nå foreligger og inviterer alle våre tilsluttede organisasjoner og andre samarbeidspartnere til innspillmøte i januar 2022 der vi ser på ulike innspill og vurderer planens virkninger for natur og friluftsliv. Møtet legges til Teams/nettmøte slik at flest mulig kan delta og for å unngå smittevernrestriksjoner.

27.01.2022, klokken: 18.00- 19.30

Klikk her for å bli med på møtet

I tillegg vil vi informere om offentlige folkemøter angående kystsoneplanen i de aktuelle kommunene, lenke her:

Folkemøter januar 2022

Obs- grunnet Covid 19 er det påmeldingsfrister, sjekk lenke for de informasjon om de enkelte møtene i Karlsøy, Balsfjord og Tromsø.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Takk til Bo Eide for lån av foto fra Sandvika!