FnfTromsAktuelt › Nå eller aldri for vannet!

Nå eller aldri for vannet!

Vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram

• Har livet endret seg i fjorden eller nabovassdraget etter at det nye lakseoppdrettsanlegget kom på plass? Er en femdobling av oppdrettslakseproduksjon i Nord i det hele tatt forsvarlig? Kan overfiske etter nøkkelarter i Barentshavet til fôr for oppdrettsnæring føre til kollaps av hele marinøkosystemet?

• Bor du langs en liten elv og ser at sjøørret og smålaks ikke kommer opp i elva lenger, etter at den ble lagt i rør under veien?

• Er det mindre insekter om vår/sommer og deretter mindre fugler etter at innsjøen du kjenner brukes til å produsere vannkraft?

• Synnes du at mudring og deponering av masser i verdifulle kystområder og naturreservater ikke bør tillates?

• Eller at sjørøyebestanden i vassdragene du kjenner ikke tåler dagens beskatning?

• Var åpning av kongekrabbefiske i Øst-Finnmark for bosatte utenfor en dårlig idé som vil føre til mer spredning av kongekrabbe vestover?

• Er du bekymret for at vindmølleparker forurenser vannet?

• Kjenner du til et kystområde der oppsamling av plast bør ryddes?

• Kjenner du til en vannforekomst nær deg som er påvirket negativt- si ifra!


Har du et brennende hjerte for vannet, så er det nå vi har en mulighet å ta grep! Alt som har en negativ påvirkning på vannet bør fikses, endres, fjernes eller ikke gis tillatelse til. Det er nettopp en oppfølging av disse retningslinjer som skal vedtas i år på fylkestinget og gjelder for de seks neste kommende årene.

FNF Finnmark og FNF Troms samarbeider nå for å samle inn innspill til vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogram. 14. og 16. april skal koordinatorene fra FNF Troms og FNF Finnmark presentere innspill fra natur og friluftsorganisasjonene ved et høringsmøte med de ansvarlige myndighetene.

Innspill for høringsbrevet må komme helst godt i forkant av 31. mai som er høringsfrist. Da skal vi levere et høringsbrev der innspill fra FNF tilsluttede organisasjoner og lokallagene blir fremstilt. Vannforvaltningsplaner for de finske deler av norsk-finsk vannregion har høringsfrist den 14. mai.

FNF Troms og FNF Finnmark sine koordinatorer har spesialkompetanse innenfor miljø-juss og vannøkologi. Vi kan dermed hjelpe deg med å formulere ditt innspill slik at den kommer i medhold til vannforvaltningsplan eller tilhørende dokumenter.

Har du innspill, bekymringer, forslag for å forbedre vannmiljø i elv, innsjø, kyst eller grunnvann – ta kontakt med oss.

Nyttige linker

  • Vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogrammene for Troms og Finnmark vannregion finner du her.
  • Vannforvaltningsplan og tilhørende tiltaksprogrammene for den norsk- finske vannregion (Neiden, Pasvik, Tana) finner du her.
  • For å finne en elv, innsjø, kystområde eller grunnvann søk i vann-nett. Ved å bruke kartet og klikke på vannforekomsten finner du alle relevante informasjoner som vannforvaltningsplan referer til på et mer detaljert nivå. Du kan se om påvirkninger du er kjent til er gjort synlig eller mangler, samt om tiltak er foreslått eller mangler. Sliter du å bruke vann-nett bare ta kontakt med oss, vi kan hjelpe deg.
  • Miljødirektoratet har laget en veiledning for bruk av Vann-Nett i tilknytning til høringen av de regionale vannforvaltningsplanene med tiltaksprogram: hvordan laste ned rapporter, hvordan bruke Vannstatistikk med mer. Dette er nå lagt ut på Vannportalen: Veiledningspakke for høringa – vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram (vannportalen.no)
  • Informasjon om hvordan vannforvaltningsplan utformes finner du her.

Med vennlig hilsen FNF Finnmark og FNF Troms v/koordinatorer.