FnfTromsOm ossTilsluttede organisasjoner

Tilsluttede organisasjoner

De tilsluttede organisasjonene i FNF er med på å gjøre FNF til et effektivt og faglig godt samarbeidsforum. De er med på å bestemme utviklingen av FNF og hvilke områder forumet skal satse på fremover.