FnfTromsAktuelt › Oppsummering: «Læring i friluft Troms» og veien videre

Oppsummering: «Læring i friluft Troms» og veien videre

«FNF Troms deltar i prosjektgruppa for «Læring i friluft Troms» med Troms fylkeskommune og de fire friluftsrådene i Troms. Læring i friluft innebærer å bruke naturen som klasserom i større grad i undervisningen. Fordelene er mer fysisk aktivitet, naturopplevelser og miljøbevissthet, bedre og mer virkelighetsnær læring og styrking av sosiale bånd. Prosjektet skal gi mer og bedre uteundervisning blant annet gjennom kompetanseheving og holdningsendring.

FNF Troms er stolt over å kunne bidra ved å invitere våre «eksperter» på aktivitet i uterommet slik at de kan dele deres erfaringer med mestring, læring og organisering av aktivitet i naturen. Dette er kunnskap og perspektiver vi mener vil styrke satsningen på «Læring i friluft i Troms» og nyttige perspektiver for alle som jobber med utdanning i vårt fylke. Natur og friluftsorganisasjonene bidrar i kveld ut fra et ønske om at langt flere barn skal få de positive opplevelsene læring i friluft bærer med seg. Vi ønsker velkommen til et spennende og kunnskapsrikt seminar!» (Se: https://www.deltager.no/adventseminar_laering_i_friluft_05122019#init )

FNF Troms vil med dette også takke alle som bidro til et virkelig flott seminar som var både inspirerende og faglig interessant. Takk også til alle som deltok sammen med oss på en torsdag kveld i advent. Spørsmål kan gjerne sendes FNF Troms på:  troms@fnf-nett.no eller telefon 951 75 403

Forsøk på en oppsummering av del 1 «Best practice» og del 2 Veien videre, basert på innleggene fra organisasjonene som deltok:

KFUK-KFUM Speiderne i Troms ved kretsleder Bjarte Aarmo Lund og Ida E. Hansen

 • Ikke i kamp med naturen, men med naturen!
 • Alle har behov for å oppleve mestring- naturen er en svært god arena.
 • Øver opp grov og finmotorikk.
 • Hjelpe andre i et fellesskap – fremmes i naturen.
 • Erfaringer og læring- det er motiverende å studere et reinsdyr på stedet.
 • Førstehjelpskunnskap der ulykken skjer (sjeldent inne) – inspirasjon for skolen?
 • Syklustanken (og læreplanmål om økologisk kunnskap)- hva skal en speidere legge igjen i naturen? «Ingenting og takk»!
 • Kart og kompass i læreplanen- speidererfaring; det fungerer best ute.
 • Å huske når vi praktiserer Læring i friluft, naturen er ikke bare et middel til bedre læring, men det har en stor egenverdi å bare være i naturen eksemplisert: undring rundt et leirbål under stjernehimmelen.
 • Web-ressurser nyttig for undervisningsopplegg

Grunnet personvernhensyn kan ikke presentasjonen til Bjarte og Ida distribueres, men spesielt interesserte kan ta kontakt for videre spørsmål kontakt kretsleder: bjarte.lund@gmail.com og nettside her:  https://kmspeider.no/troms/category1061.html

Norges Speiderforbund Nord-Troms Krets ved kretsleder Marius Storli

 • Helt praktisk- lær barna å trives ute uansett vær! Notis; ikke alle kan bekledning og hvordan kle seg rett for ulike værskifter her nord.
 • Horisontene utvides ute og en følelse av mestring (svært viktig for læring!).
 • Danne grunnlag for vedvarende bruk av naturen som lekeplass – ikke bare på skolen.
 • Utfordringer å tenke på: barn er mindre vant enn før med å være ute, ikke vant med sekk og ubehag ved å være våt, sliten og kald, ikke vant med terreng/motorikkutfordringer.
 • Positive virkninger ved å lære ute? Mestring, kunnskap om bruk av natur, trives i naturen og det å få et livslangt forhold til uterommet, gode verdier og man blir en bedre venn!

Presentasjonen til Marius Storli ligger vedlagt i foreliggende e-post. Ta gjerne en titt på nettsiden for inspirasjon til undervisningsopplegg: https://speiding.no/

For spørsmål henvises det til kretsleder Marius Storli: marius.storli@gmail.com

Framtiden i våre hender NORD ved prosjektleder Stein Valkoinen

Prosjekt med Ekrehagen friluftsbarnehage og potensialet for læring i friluft på dette trinnet:

 • Plastprosjektet- barna undersøkte og lærte om plastforsøpling ved å for eksempel se på fuglereir med plast.
 • Inntrykk- miljøødeleggelse er vanskelig å håndtere og derfor viktig å vise at plast også kan være en ressurs hvis den er brukt riktig! Dette for at ikke barna skal måtte unngå all plast i sin hverdag (noe som først var et resultat!).
 • Buttsnutefroskens nye hjem: dette prosjektet medførte at barna måtte ta prøver av det nye vannet (som skulle bli froskene sitt nye hjem siden deres første ble drenert). Da verdiene var riktige for amfibie-typen kunne man flytte froskeyngelen til sitt nye hjem og barna var utrolig forsiktige og interesserte. De fulgte opp senere og kunne konstatere mange nye små frosker i den nye dammen.
 • Læringspotensiale: naturfag, økosystemkunnskap, vannforvaltning og verdien av naturmangfold.
 • Fotografi og naturfag sammen? Friluftsbarnehagen hadde som prosjekt å fotografere ulike deler av naturen- uten veiledning. Dette resulterte i mange flotte bilder som både var abstrakte, men som også viste interessante og detaljerte bilder av vår natur- for eksempel sopp og annet som vokser i en sprekk i en trestamme på bakken.
 • Læringspotensiale: kombinere naturfag og estetiske fag, bevare nysgjerrighet, kreativitet og undring hos barna i en læringssituasjon.

Presentasjonene til Stein Valkoinen inneholdt materiale som ikke kan publiseres, men dere kan følge med på Facebook siden til Framtiden i våre hender NORD for oppdateringer her: https://www.facebook.com/fivh.nord/photos/a.395661003913955/2008243575989015/?type=3&theater eller ta kontakt for videre spørsmål på: miljohelt@framtiden.no

Fotoprosjektet blir etter all sannsynlighet en utstilling- følg med og besøk den!

4H Troms ved organisasjonsrådgiver Hilde Ovesen og Vilde Nilsen

 • 4H jobber prosjektbasert og dette er en måte å tilnærme seg Læring i friluft på som kan gjøre implementering lettere i en startfase- og på sikt. Særlig ved kombinasjon av flere fag.
 • 4H lanserer snart en digital løsning for sine prosjekter.
 • Nasjonalt prosjekt- Oppdag, her kan man dra på nasjonalt kurs om turmat, overnatting, sporløs ferdsel (obs ny læreplan!). Kursdeltakere drar tilbake til eget fylke og lærer opp de yngre!
 • Læring i friluft hjelper særlig de svakeste barna gjennom å gi mulighet til aktivitet (inne-skole ved pulten passer ikke alle), friluftsliv og mestring gjennom å gjøre, erfare i naturen (ikke kun teoretisk!)
 • Friluftsliv som en arena for psykososial kompetanse? Kan det å være ute å oppleve å bli kald, våt og kanskje litt redd være med på å normalisere helt vanlige følelser som frykt og spenning uten at det nødvendigvis er angst?

Vil du lære mer? Sjekk ut: https://www.4h.no/  og ta kontakt med Hilde Ovesen på: hilde.ovesen@4h.no hvis du har flere spørsmål.

Vi var så heldige denne kvelden at vi også hadde med oss Troms fylkeskommune (som leder prosjektet i Troms). Friluftsrådgiver Eivind Høstmark Borge innledet med å gi oss en innføring i hva Læring i friluft handler om, prosjektet og mål. Du kan lese mer her. Ishavskysten friluftsråd v/ Toril Skoglund bidro også til seminaret ved å presentere hvordan friluftsrådet har jobbet med prosjektet- tusen takk for det! Sammendrag av presentasjonen kan du lese her.

Veien videre?

Læring i friluft er noe frivillige organisasjoner, slik de som har presentert på dette seminaret, har drevet med lenge. Vi håper Læring i friluft vil hente erfaring, kunnskap og inspirasjon fra det arbeidet som har blitt lagt ned over lang tid. Det kan være praksis innen sikkerhet, pedagogikk og overordnede mål. KFUK-KFUM Speiderne Troms uttrykte et ønske om videre samarbeid og møtepunkt til neste år.

 • Norges Speiderforbund Nord-Troms Krets vil støtte LIF-prosjektet videre, bidra til økt kompetanse til personell som vil bruke uteklasserommet og bidra til utetrivsel blant barn og unge.
 • Nord-Troms krets tror prosjektet vil øke livskvalitet, mestringsfølelse og være samfunnsbyggende- absolutt noe vi vil være med på.
 • Framtiden i våre hender NORD ga uttrykk for at Læring i friluft er noe som også bør undersøkes i forhold til barnehager og at dette med sikkerhet absolutt er et spørsmål man kan ha behov for å diskutere nærmere.
 • 4H Troms ville gjerne bidra med sin kunnskap og erfaring knyttet opp mot prosjektbasert læring og mestring i grupper- det å overføre fra de eldste til de yngste, samt god helse.
 • Forum for natur og friluftsliv Troms håper disse innspillene og organisasjonene kan være aktører interessante i forbindelse med kurs og som faglig innhold på nettverkssamlinger hos friluftsrådene.
 • Forskere og undervisere fra UiT sin lærerutdanning var til stedet og etterlyste mer inkludering av dem og deres studenter (i forbindelse med pedagogikkforskning og muligheter for bachelo og masteroppgaver) – vi håper de frivillige organisasjonene kan få mulighet til å bidra inn i dette samarbeidet i den grad de har kapasitet og ønske om dette.