FnfTromsAktueltArrangement › Regional samling i Trøndelag 10-11 nov.

Regional samling i Trøndelag 10-11 nov.

I Forum for natur og friluftsliv er det tradisjon for å ha årlige samlinger der koordinatorer og representanter for styrene deltar sammen for å bli bedre kjent, dele erfaringer og få faglig påfyll. Vi møter også det nasjonale styret og har en dialog om hvordan det går i de ulike FNF-ene og vårt arbeid i respektive fylker og regioner. I korona-tiden har vi av smittevernhensyn delt oss opp i regionale samlinger i stedet for en nasjonal samling- og det har også fungert! FNF Trøndelag var verter for årets samling som inkluderte Nordland, Troms og Finnmark (Innlandet måtte bytte dato og deltok på en annen regional samling lenger sørover!).

Bessaker vindkraftanlegg_ dette er relativt små turbiner, men dimensjonene er likevel store! Foto: Christine Myrseth

Tema for samlinga: Vindkraft

FNF Trøndelag stilte med et spennende og relevant tema- vindkraft og virkninger for natur og friluftsliv. De siste årene har Trøndelag opplevd en massiv utbygging av vindkraftanlegg hvorav mange er og har vært svært omstridte. Fosen-dommen er nok vel kjent og illustrerer hvordan reindrift, friluftsliv og naturverdier kan rammes av denne type utbygging. Formålet med temaet var at vi skulle lære mer om vindkraft og virkninger, planprosesser og vi fikk også et foredrag fra Siren Juliussen, rådgiver i naturforvaltning for DNT. Temaet for foredraget var: Energipolitikk, status og påvirkningsmuligheter. Et nyttig foredrag og vi takker så mye for det!

Vi skulle gjerne besøkt Fosen-utbygginga med Roan og Storheia vindkraftanlegg, men det ble ikke mulig gitt tiden vi hadde til rådighet. Vi fikk dermed besøke Stokkøya og Bessaker vindpark.

Bessaker_ Foto: Jann Oskar Granheim

Inntrykkene vi satt igjen med etter befaringen- der våre kolleger i FNF Trøndelag; Fredrik Fredriksen og Marius Nilsen ledet turen- var sterke. Da vi sto inni vindkraftanlegget så man over til Fosen der de ugyldige konsesjonene er gitt- og utbyggingen der er massiv. Selv i det relativt lille anlegget vi var i fikk man en opplevelse av et industriområde. Det var lyder, veier, plastbiter og store turbiner- vi så ingen fugler denne dagen. Ro og opplevelsen av natur fikk vi ikke oppleve i dette anlegget. Det er svært alvorlig når vindkraftanlegg forringer og ødelegger verdifulle naturområder og det var en lærerik tur- tusen takk til FNF Trøndelag for opplegg, erfaringsdeling og vertskap.

Jann- Oskar Granheim, Midt-Troms naturlag og Alf Brustad, Troms Turlag forsøkte å holde motet oppe i det som best kan beskrives som ganske dårlig vær!
Gjengen på vei opp i anlegget_ foto: Jann Oskar Granheim
Foto: Jann Oskar Granheim

Da vi var ferdige på befaring dro følget videre til Stokkøya Sjøsenter der vi skulle ha videre faglig påfyll, sosialt samvær og overnatting. Det var et veldig flott område, nydelig mat og alt lagt til rette for et fint opphold.

Møterom og soverom på Stokkøya Sjøsenter. Da kvelden kom spiste vi middag nede i strandbaren med vinden piskende på utsiden- en flott kveld i godt selskap. Foto: Christine Myrseth

Fra Troms deltok: Jann Oskar Granheim (Midt-Troms naturlag og varamedlem i styret), Haldis Valestrand, styremedlem for Troms Orientering, Alf Brustad (vara i styret) for Troms Turlag og Lene Bækkevold, Troms Turlag

Tusen takk til FNF Trøndelag for et flott opplegg, til de andre FNF-ene for et godt møte mellom fylkene – det er veldig givende å møte andre frivillige og koordinatorer for erfaringsdeling og naturglede. Takk til daglig leder i FNF Nasjonalt, Ole Lilleås for gjennomføring og presentasjon av arbeidsmiljøundersøkelsen. Takk til nasjonalt styre for en god samtale og ikke minst- til Troms sin delegasjon! 🙂 På gjensyn til neste samling.