FnfTromsAktuelt › Samlinger for FNF i fylkene høsten 2022

Samlinger for FNF i fylkene høsten 2022

FNF planlegger tre regionale samlinger for styremedlemmer og ansatte høsten 2022. Oppdelingen i tre gjør at flere fra hvert fylke kan delta aktivt. Det blir også kortere reisevei. Vi oppfordrer så mange styremedlemmer som mulig til å delta. Hold av datoene!

Vi trenger å møtes for å bygge nettverk, dele kunnskap og jobbe med utvikling. Hensikten med samlingene er å gjøre FNF til en enda bedre redskap for de tilsluttede organisasjonenes natur- og friluftslivsinteresser.

Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder:
Når: Onsdag 21. september ca. kl 10.30 – torsdag 21. september ca. kl 16.00.
Hvor: På Kvassheim fyr som ligger ca 50 km sør for Stavanger.
Tema: Havvind, besøksstrategier for sårbare naturområder og fellesprogram*.

Finnmark, Troms, Nordland, Trøndelag:
Når: Onsdag 12. oktober – torsdag 13. oktober.
Hvor: I eller ved Tromsø.
Tema: Oppdrett og fellesprogram*

Akershus, Oslo, Buskerud, Østfold, Vestfold, Telemark, Innlandet:
Når: Fredag 28. oktober ca. kl. 16.00 – lørdag 29. oktober ca. kl. 16.00
Hvor: Sentralt på Østlandet.
Tema: Fylkeskommunes forståelse av FNFs rolle og fellesprogram*.

*Programmene vil ha en del felles innhold som dialog mellom FNF i fylkene og FNF nasjonalt, åpen diskusjon om hvordan arbeidet kan løftes i fylkene, og relevante stedsspesifikke befaringer. Vi ønsker å ha bra med rom for frie diskusjoner om FNF-arbeidet, gjerne også i friluft.

Påmeldingslenker, mer nøyaktige programmer og mer informasjon kommer. Hold av datoene!