Fra utpekt område i Kåfjordfjellet, Smuolkovággi. Foto: Ken Inge Adolfsen
FnfTromsAktueltArrangement › Seminar 18 april: Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen i Kåfjord!

Seminar 18 april: Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen i Kåfjord!

Nord-Troms og Kåfjord er kjent for sin spektakulære og rike natur og svært gode muligheter for friluftsliv. Sommeren 2022 vedtok Kåfjord kommune å bli med på et mulighetsstudie i regi av utbygger Troms Kraft, med mål om å finne frem til egnede områder for vindkraftindustri. Å bygge industri i naturen, i ikoniske landskap, i sårbare naturtyper i fjell med høy botanisk mangfold og i fjellrevens og snøuglas rike, i beiteområder og i folks friluftslivsområder, er utfordrende i en pågående natur og klimakrise der den ene krisen ikke kan løses på bekostning av den andre.

Disse planene stiller store krav til prosessene, kunnskapsgrunnlaget og verdsetting av de naturverdiene vi omgir oss med- og kanskje behovet for å stille de store spørsmålene om hvordan vi sammen skaper natur- og klimavennlige samfunn. Vi inviterer til en kveld der vi utforsker prosess, hvilke hensyn som må tas i beiteområder, energibehov, naturkunnskap og perspektiver fra friluftslivet.

Vi har invitert forskere, fagfolk og representanter fra organisasjonene til å bidra med sin kunnskap om natur og friluftsliv- og vi håper alle som er interessert i kveldens tema tar turen. Arrangementet er gratis å delta på. Dette seminaret er del av en serie på fire seminarer der det første ble arrangert i Nordreisa 27 mars, Storfjord 17 april og Kvænangen 19 april. Fokus for seminarene er på natur og friluftslivsverdiene som forvaltes i Nord-Troms. Hjertelig velkommen!

Dato: 18 april

Sted: Senter for nordlige folk, Manndalen

Tid: 18.00- 21.00

Arrangør: Forum for natur og friluftsliv Troms og Naturvernforbundet Troms

Program

Forum for natur og friluftsliv v/ koordinator ønsker velkommen.

18.00-18.20 Når fjellets friluftsliv fortelles v/ Anita Lervoll, en av Kåfjordfjellets stamgjester.

18.20-18.50 Fjellfloraen innerst i Manndalen v/ Oleif Johnsen, floravoktergruppen i Nord-Troms.

18.50-19.10 Vindkraft og reindrift: kunnskap, sameksistens og konflikt i Sápmi v/ Camilla Brattland, førsteamanuensis i samisk kulturvitenskap, Norges arktiske universitetsmuseum.

Benstrekk og vi fyller koppene!

19.20-20.00 Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting- og anbefalte tiltak v/ Erik Gomez- Baggethun, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og hovedforfatter for FNs naturpanel om verdisetting av natur.

20.00-20.30 Vindkraft og energibehov v/ Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi, NTNU.

20.30-21.00 Friluftslivets naturgrunnlag: Om energipolitikk og konsesjonssystem. v/ Siren Skråmestø Juliussen, rådgiver naturforvaltning, Den Norske Turistforening

Vel hjem!

Reinflytting på Kåfjordfjellet, Jeavasjávri og hunden Dáro. Foto: Isak Thomas Gaup