Bilde tatt fra området Loassuhytta i Storfjord kommune - i bildet ser man fjellene i retning Skihpaoavi og Smuolkorašša rett i utkanten av utpekt område for vindkraft i Storfjord. Foto: Bo Eide
FnfTromsAktueltArrangement › Seminar 17 april: Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen i Storfjord!

Seminar 17 april: Vindkraft, natur og friluftsliv på agendaen i Storfjord!

Nord-Troms og Storfjord er kjent for sin spektakulære og verdifulle natur og svært gode muligheter for friluftsliv. Høsten 2022 vedtok Storfjord kommune å bli med på et mulighetsstudie i regi av utbygger Troms Kraft, med mål om å finne frem til egnede områder for vindkraftindustri. Å bygge industri i naturen, i ikoniske landskap, i sårbare naturtyper i fjell og i fjellrevens og snøuglas rike, i beiteområder og i folks friluftslivsområder, er utfordrende i en pågående natur og klimakrise der den ene krisen ikke kan løses på bekostning av den andre.

Disse planene stiller store krav til prosessene, kunnskapsgrunnlaget og verdsetting av de naturverdiene vi omgir oss med- og kanskje behovet for å stille de store spørsmålene om hvordan vi sammen skaper natur- og klimavennlige samfunn. Vi inviterer til en kveld der vi utforsker prosess, hvilke hensyn som må tas, energibehov, naturkunnskap og perspektiver fra friluftslivet.

Vi har invitert forskere, fagfolk og representanter fra organisasjonene til å bidra med sin kunnskap om natur og friluftsliv- og vi håper alle som er interessert i kveldens tema tar turen. Arrangementet er gratis å delta på. Dette seminaret er del av en serie på fire seminarer der det første ble arrangert i Nordreisa 27 mars og som setter fokus på natur og friluftslivsverdiene som forvaltes i Nord-Troms. Hjertelig velkommen!

Dato: 17 april

Sted: Rådhuset, Hatteng- Storfjord kommune

Tid: 18.00- 21.00

Hovedarrangør: Forum for natur og friluftsliv Troms

Medarrangør: Naturvernforbundet Troms.

Program

Forum for natur og friluftsliv Troms ønsker velkommen v/ koordinator.

18.00-18.15 Friluftsliv og naturinteresser i Storfjord v/ Berit Ballari, styremedlem Naturvernforbundet Troms og Christine Myrseth, koordinator i Forum for natur og friuftsliv Troms.

18.15-18.45 Virkninger av vindkraft for natur og friluftsliv – erfaringer fra Kvaløya v/ Gudmund Sundlisæter, sivilarkitekt og styremedlem av La naturen leve.

18.45-19.25 Naturpanelets rapport om verdier og verdsetting- og anbefalte tiltak v/ Erik Gomez- Baggethun, professor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og hovedforfatter for FNs naturpanel om verdisetting av natur.

Benstrekk og vi fyller koppene!

19.40-20.10 Vindkraft og energibehov v/ Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi, NTNU.

20.10-20.25 Mulighetsstudier som metode v/ Nikolai Sabel, partner og designer i Lokalt Byrå.

20.25-21.00 Friluftslivets naturgrunnlag: Om energipolitikk og konsesjonssystem. v/ Siren Skråmestø Juliussen, rådgiver naturforvaltning, Den Norske Turistforening

Vel hjem!

Øst for det store vannet Riehppi i utpekt område.
Bildet viser fjellområde i Kåfjord på grensa til Storfjord med fjellene vest for Skibotndalen i horisonten. Foto: Ken-Inge Adolfsen