FnfTromsAktueltArrangement › Vi åpner Friluftslivets Uke 2022 med politisk bålsamtale!

Vi åpner Friluftslivets Uke 2022 med politisk bålsamtale!

Den 3 september har vi den store glede å invitere til en friluftspolitisk bålsamtale under #nattinaturen på Vikran som kicker i gang Friluftslivets Uke 2022. Hvert år arrangerer FNF Troms en åpning av denne uka med feiring av friluftslivet og vi har vært heldige å hatt god oppslutning fra politikerne både i fylket og fra kommunen. Friluftslivet er en viktig del av vårt samfunn og friluftspolitikk er også en del av vår sektor- derfor er vi glade for å kunne invitere politikere, publikum og ikke minst natur- og friluftslivet sine frivillige til en hyggelig stund rundt bålet.

Sted: Drømmeplassen på Vikran, Kobbevågen, se her for mer informasjon om arrangementet.

Tid: 3 september, klokken 18.00- 19.00

Program

18.00-18.10 – Innledning fra frivilligheten på kveldens tema

18.10-18.20- Vi hører fra politikerne- hva betyr helse og friluftsliv for deg og ditt parti?

18.20- 18-45- Tid for diskusjon om kveldens tema – hva mener partiene!

18.45-19.00- Tid for spørsmål og refleksjon, hva tar vi med oss fra samtalen i det videre arbeidet?

For de som var med på fjorårets bålsamtale – Nanuk nyter friluftslivet! Foto: Reidar Myrseth

Kveldens tema

Sosial bærekraft, friluftsliv og helse- hvor gode er vi på å bruke friluftsliv som verktøy i dette arbeidet?

  • Vi inviterer politikerne til en viktig samtale om frivillighet og hva friluftsliv betyr for folkehelse (spesielt hos barn og unge) i lys av bærekraftsmålene, og spesielt sosial bærekraft. Rekrutterer vi mange nok til å ivareta det viktige bidraget frivillige i dag gir på området og hvilke politiske virkemidler er det mulig å ta i bruk? Vi vil ha innledere fra frivilligheten som start på samtalen og vil gjerne høre fra partiene hvordan de jobber med disse spørsmålene i sine partiprogram mot valget neste år.

Bakgrunn for kveldens tema

Frivillighetens år 2022 er godt i gang- og vi håper med samtalen å sette den innsatsen frivilligheten gjør på natur- og friluftslivsområdet inn i en større sammenheng, men også se på rammene for videre innsats for friluftsliv, folkehelse og naturglede. Den siste tiden har vi merket oss to tema vi mener er særlig viktig for kveldens samtale- sosial bærekraft og friluftsliv, samt hvordan styrke frivilligheten i en tid der færre jobber frivillig.

  • Friluftsliv og natur er viktig for både fysisk og psykisk helse- dette er det bred enighet om innen forskning- se gjerne mer her.
  • Barn og unges helse/trivsel er en hjertesak for mange av våre organisasjoner, og det var med stor bekymring man leste en nylig rapport om en dramatisk nedgang i utetid for barn, der spesielt de med lite kunnskap om friluftsliv fra før ble særlig rammet. Dette bidrar også til økte forskjeller i tilgang på helsefremmede utelek og mestring i en sårbar gruppe. Frivillig sektor bidrar med bredde i aktivitet, kompetanseheving og tilrettelegging for friluftsliv, og vi håper å løfte spørsmålet om det er mulig å utvikle en større og mer systematisk verktøykasse for hvordan man kan øke deltakelse og styrke rammene for frivillig sektor innen friluftsliv- dette mener vi er en del av mulighetene for økt sosial bærekraft. Les gjerne mer om undersøkelsen på nettsidene til Friluftsrådenes landsforbund her.
  • Hvordan kan natur og kulturmiljø bidra til bedre samfunn, bedre livskvalitet og bedre helse?  Dette er tema for et webinar i regi av Klima- og miljødepartementet den 12 september. Dette er et interessant tema og bakteppe for kveldens samtale. Ikke minst i lys av at vi ser en nedgang i frivillig arbeid som kan føre til færre lavterskel og gratis tilbud, feks et positivt helsetiltak som friluftsliv og naturopplevelser er. Derfor er en bevissthet rundt hva naturopplevelser og kulturmiljø bidrar med gjennom nettopp friluftsliv, viktig for potensialet for økt sosial bærekraft og god helse i befolkningen. Dette håper vi også er en politisk målsetning.

Vi ønsker velkommen på bålsamtale og gleder oss til en fin stund rundt bålet.

Ps. Været rår vi ikke med så det er flott om alle kler seg etter forholdene 🙂

Bålsamtale 2021! Noen av våre politikere som brukte kvelden på friluftsliv! Foto: Christine Myrseth

Fotocredit øverst: Reidar Myrseth

Friluftslivets uke er støttet av: