FnfTrøndelagAktuelt › Årsmøte 2021 gjennomført

Årsmøte 2021 gjennomført

Årsmøtet i FNF Trøndelag ble gjennomført 9. mars på Teams (digitalt). Representanter fra 9 forskjellige organisasjoner deltok. Disse var:

  • Nina Pettersen (Nord-Trøndelag turistforening)
  • Inga Saur (NJFF Nord-Trøndelag)
  • Ingerid Angell-Petersen (Naturvernforbundet i Trøndelag)
  • Brit Solli Isachsen (Trondheim Turmarsjforening)
  • Marte Fandrem (Norsk Botanisk Forening Trøndelagsavdelinga)
  • Henry Skevik (Røde Kors)
  • Johan Eggen (4H)
  • Lina Sofie Sjøblom (Bioveier i Byen)
  • Anders Gunhildsøien (NJFF Sør-Trøndelag)

I tillegg deltok Una Dahlen-Kvalvaag og Fredrik Fredriksen fra administrasjonen.

Det nye styret består av 6 medlemmer (markert i kursiv over). Nina Pettersen ble enstemmig gjenvalgt som ny styreleder. I tillegg ble Ingerid Angell-Petersen valgt for to nye år, mens Inga Saur ble valgt inn som ny representant for NJFF de neste to årene. Styret ønsker å takke tidligere styremedlem Knut Werkland (NJFF Sør-Trøndelag) for sin innsats i styret de siste to årene. De resterende styremedlemmene var ikke på valg.

Årsmøteprotokoll, årsplan, årsmelding og andre dokumenter kan leses her.