FnfTrøndelagAktuelt › Årsmøte 2022 – FNF Trøndelag

Årsmøte 2022 – FNF Trøndelag

Dato for årsmøte i 2022 blir onsdag 9. mars kl 19.00. Årsmøtet vil bli avholdt digitalt. Sakspapirer og mer info kommer.

Ønsker du å følge årsmøtet? Ta kontakt på trondelag@fnf-nett.no.