FnfTrøndelagAktuelt › Årsmøte 2023 er gjennomført

Årsmøte 2023 er gjennomført

Årsmøtet 2023 er gjennomført. Styret består av følgende medlemmer:

  • Inga Saur (leder), Norges Jeger- og Fiskerforbund, Nord Trøndelag

Inga Saur, Ingerid Angell-Petersen og Brit Solli Isachsen var på valg fortsetter i sine verv etter å ha blitt valgt inn på Årsmøtet 2023.

Protokollen og øvrige dokumenter fra årsmøtet ligger under fanen om oss. Vi oppfordrer alle som er har bekymringer eller tanker rundt aktuelle saker som angår natur og friluftsliv til å ta kontakt. Dette gjelder også de som vil vite mer om hva vi jobber med og hva FNF Trøndelag er.

Inga Saur jobber i NJFF Nord-Trøndelag og er styreleder i FNF Trøndelag. Her avbildet på styresamling på Teveltunet i mai 2022.