FnfTrøndelagAktuelt › Nye snøscooterløyper truer natur og friluftsliv i Trøndelag

Nye snøscooterløyper truer natur og friluftsliv i Trøndelag

Det er flere kommuner i Trøndelag som nå behandler forslag til nye rekreasjonsløyper for snøscooter. Våre eierorganisasjoner mener at mange av disse løypene er i sterk konflikt med friluftsliv og naturmangfold.

Vi ser en uheldig utvikling hvor de kommunale rekreasjonsløypene legges slik at de sammen danner regionale løypenett. Resultatet blir løyper fra befolkningstette områder, gjennom skogene og over fjellet helt inn mot Sverige. Vi frykter at et slikt løypenett vil stimulere flere til å skaffe seg egen snøscooter og at rekreasjonsløyper blir som «motorveier» i naturen. FNF har denne høsten levert høringsuttalelse til Holtålen kommune (Gauldalsløypa) og Selbu kommune. Vi arbeider for tiden med en tilsvarende høring om nytt løypenett i Flåmarka i Melhus kommune.