FnfTrøndelagAktuelt › Godt oppmøte på Trøndelaks 2022

Godt oppmøte på Trøndelaks 2022

FNF Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag inviterte til førjulskonferanse for trøndelaksen på Kimen i Stjørdal 13. desember. Det ble et vellykket arrangement med gode diskusjoner og interessante perspektiv fra både grasrota, private aktører og forvaltningen. Totalt møtte rundt 70 personer opp. Under følger noen oppsummerende ord fra dagen.

Arrangører og innledere i skjønn forening. Foto: TOFA

Eva Thorstad fra NINA og Vitenskapelig råd for lakseforvalting la frem siste status for villaksen i Trøndelag. Tallene fra 2021 viser en stor reduksjon i innsiget i hele Norge, hvorpå Midt-Norge kommer spesielt dårlig ut. De største påvirkningsfaktorene er lakselus og rømminger. Pukkellaks var også på agendaen. Fiskere oppfordres til å rapportere inn fangster og sette utfordringen på dagsorden før et nytt storinnrykk er forventet i 2023.

Eva Thorstad svarte velvillig på spørsmål fra ivrige og bekymrete lakseentusiaster.
Fangster av pukkellaks i Norge i 2017, 2019 og 2021. I 2023 forventes nytt storinnrykk.

Statsforvalteren i Trøndelag informerte om hvilke krav som stilles for å bedrive fiske i lakseførende vassdrag. Det ble også informert om at en ny munningsforskrift er ute på høring. Det er 19 nye munningsfredningsområder som høres, i tillegg til de som allerede er etablert. I noen soner foreslås nye grenser. Statsforvalterens representanter svarte for øvrig velvillig på spørsmål gjennom hele dagen.

Bjørnar Neteland hos Elveguiden ønsket å legge frem noen løsninger på en del av kravene Statsforvalteren stiller for å bedrive laksefiske. Deres digitale plattform samler informasjon som både myndighetene og elveeiere kan bruke i forvaltningen. I tillegg diskuterte og drøftet forsamlingen fordeler og ulemper med en avgiftsbelagt elvekort-løsning. Dette er noe som er utprøvd i både Stjørdalselva og Gaula.

Det er pliktig å rapportere fangster for at vassdraget skal åpnes for fiske. Elveguiden er en av flere tilbydere av digitale fangstrapporteringer og laksebørs.

Torfinn Evensen i Norske Lakseelver manet til fellesskap og samarbeid for villaksen. På slutten av dagen oppfordret Evensen alle til å løfte frem villaksen inn mot neste års kommunevalg. FNF Trøndelag tar mer enn gjerne imot den ballen.

Torfinn Evensen fra Norske Lakseelver

Etter en solid julelunsj var det duket for TOFA og Kay Arne Olsen. Her fikk vi høre om deres rolle som forpakter og fisketilbyder, og hvor mye frivillig arbeid som gjøres i Nidelva. Med et voksende Trondheim er Nidelva stadig truet fra alle kanter. Kay Arne Olsen pekte på flere frustrerende hendelser der Nidelva og villaksen går tapende ut, hvorpå konsekvensene for lovbrudd var tilnærmet ikke-eksisterende.

Det er ikke bare fisk du kan risikere å få på kroken i Nidelva. Dessverre.

Et viktig mål for dagen var å løfte frem verdien av frivillig arbeid og lokale ildsjeler. Morten Welde i Stjørdal jeger- og fiskerforening holdt et engasjerende innlegg om alt det SJFF sammen med grasrota tilfører lokalmiljøet og Stjørdalselva. Oppsynsvirksomhet, habitatforbedrende tiltak, rekruttering og inkluderingstiltak var eksempler på positive effekter av å tilby fiske til folk flest.

«Ikke alle elver og områder er like,» var essensen i noe av det Trygve Ebbing konkluderte med etter sin presentasjon, hvorpå han pekte på at regionen han driver i sliter med fraflytting. Her fikk vi høre hvilket perspektiv han hadde på å drive verdiskapning, men også rekruttering av unge lokale fiskeguider i sine vassdrag.

Med store ord og vidløftige refleksjoner bidro Jostein Henriksen, redaktør i fluefiskemagasinet Oppstrøms, med et litt annet syn på villaksen enn vi hadde vært innom til nå. For er det alltid like enkelt å tenke «villmark» når bilsusen fra E6 overdøver lyden av hoppende laks? Innlegget er nå publisert i tekstform og åpent for alle her.

Siste del av dagen ble viet til praktiske elveforbedrende tiltak. Iver Tanem hos Statsforvalteren viste frem en «app» hvor man kan registrere vandringshinder i elver og bekker. Sjekk ut mer info om appen her. Til slutt fortalte Odd Lykkja om helhetlig vannmiljørestaurering i Orklavassdraget. Her fikk vi i tillegg en innføring i vannområdene i Trøndelag og hvilket arbeid som er gjort i Orklaområdet de siste årene.

Iver Tanem forteller om digitale muligheter for registrering av vandringshinder
Odd Lykkja fra Orkla vannområde.

Avslutningsvis ønsker vi å rette en stor takk til Statsforvalteren i Trøndelag som inviterte oss i FNF Trøndelag inn som medarrangører av Trøndelaks. Vi takker for et godt samarbeid, og håper vi blir vist tilliten verdig ved senere anledninger – både hva gjelder lakseforvaltning og andre relevante naturspørsmål. Vi ønsker også å takke Kimen kulturhus for god oppfølging og flotte lokaler til en god foreningspris.
Helt til slutt vil vi takke alle innledere og øvrige deltagere for deres bidrag og engasjement. Vi håper denne møteplassen vil bestå, og at alle vi som brenner for villaksen forener kreftene i årene som kommer.

PS! Innledernes presentasjoner vil bli lastet opp om kort tid.

Marius Nilsen

Fredrik Fredriksen

Nystrøkne skjorter er mangelvare blant naturforvaltere og fiskere. Vi er intet unntak.