FnfTrøndelagAktuelt › Hotrandeltaet – et slag i krigen om bevaring av Trondheimsfjorden

Hotrandeltaet – et slag i krigen om bevaring av Trondheimsfjorden

NRK løfter nedbygging til topps på agendaen. Dessverre og heldigvis.

Trondheimsfjordens deltaer har historisk gitt grunnlag for bygging av de største industriområdene i Trøndelag. Dette har gitt tilgang på tømmerfløting og utskipningshavner. Orkla, Nidelva, Verdalselva og Steinkjerelvas deltaområder er fylt igjen og har mistet sin opprinnelige funksjon. Elvedeltaene er oaser for sjøfugl og fisk. Nøkkelområder for et mangfoldig og sårbart liv.

NRK har laget en sak om Hotrandeltaet ved Norske Skog på Skogn. Her vil Fiskå Mølle fylle ut mye av det gjenværende arealet for å bygge ny fabrikk. Det argumenteres med at området er lite og har mistet mye av sin opprinnelige funksjon, men med den argumentasjonen kan like gjerne sistemann slå av lyset for da kommer vippepunktene vi vil unngå farlig fort. Rasjonalet bør heller være at siden vi har bygget ned mye av Hotrandeltaet så har vi absolutt ingenting å miste. Det samme skjer nå i forbindelse med bygging av E6 langs Hellstranda. Denne saken ble heldigvis stoppet etter press, selv om mye av skaden allerede har skjedd. Disse prosessene pågår parallelt uten at man ser en sammenheng, men for ærfuglen er det to viktige områder med noen mils mellomrom som forsvinner på samme tid. Dette er bit-for-bit nedbygging i praksis og det er på tide å stoppe opp og tenke litt over hva vi vil med arealforvaltningen vår.

På Hellstranda har vi nå levert uttalelse til ny-oppstarten. Her peker vi på at det trengs omfattende avbøtende og restuarerende tiltak. Sjøørreten er i sterk tilbakegang. Laksen er rødlistet og nå er laksefisket i Trøndelag stoppet i de største elvene. Sjøfuglbestandene i Trondeheimsfjorden er redusert med 80%. ÅTTI! Samtidig fortsetter myndighetene å sage av greina vi alle sitter på.

Takk til NRK som setter dette på dagsorden. Natur- og friluftslivorganisasjonene består av utallige frivillige som dedikerer fritiden sin til å ta vare på disse verdiene. I årevis har man advart mot utviklingen. Får vi nå omsider den øyeåpneren naturen trenger?