FnfTrøndelagAktuelt › «Regionale motorveier i fjellet»

«Regionale motorveier i fjellet»

Stadig flere snøskuterløyper spiser seg innover og oppover i den trønderske villmarka. Flere organisasjoner i FNF Trøndelag roper i dagens Adressa et varsku om utviklingen.

Avsendere av kronikken er Trondhjems Turistforening, Naturvernforbundet i Trøndelag og Norsk ornitologisk forening avdeling Trøndelag. Kronikken er utarbeidet med bistand fra FNF-administrasjonen.