FnfTrøndelagArrangement › Trondheimsfjordkonferansen 29.-30. mars

Trondheimsfjordkonferansen 29.-30. mars

Økosystemene i Trondheimsfjorden er under press fra en rekke hold. Utbygging i strandsonen, fyllinger i elvemunninger, infrastrukturprosjekter, utslipp, klimaendringer, fiskeri og oppdrett er alle faktorer som kan påvirke. Men hva vet vi egentlig?

FNF oppfordrer alle som er opptatt et friskt fjordsystem til å melde seg på. Mer info her.

Utdrag om konferansen:

«Trøndelag fylkeskommune har ledet et arbeid med å samle informasjon om tilstanden i fjorden. På Trondheimsfjordkonferansen får du innblikk i resultatene når vi lanserer rapporten Kunnskapsstatus Trondheimsfjorden.

Rapporten søker etter svar på hvordan fjordmiljøet har det, og presenterer den kunnskapen vi har i dag.

Vi ønsker å vekke til handling og bidra til at vi i fellsskap kan ta vare på mangfoldet i fjorden.

Konferansen er spesielt viktig for politikere, forvaltere, forskere og allmennheten, men også alle andre som er opptatt av Trondheimsfjorden.»