FnfTrøndelagAktuelt › Vindkraft i Stjørdal trenger ingen utredning

Vindkraft i Stjørdal trenger ingen utredning

Tidlig i februar sprakk nyheten om at svenske Arise AB er godt gang med planleggingen av et stort vindkraftverk et steinkast unna Stjørdal sentrum. 31 turbiner skal ruve 220 meter over bakken i en statsallmenning mellom Mostadmarka, Vennafjellet og Lånke. Midt i et viktig friluftsområde og midt i et fylke som har bygd ned rekordmye natur på kort tid. Sist vi sjekket, var det verken folkelig eller politisk oppslutning om mer vindkraft. Og slik skal det fortsette.

«Trøndelag har allerede tatt 40 prosent av vindkraftutbygginga i Norge på det som er konsesjonsgitt og utbygd. Vi har tatt vårt ansvar i den globale klimadugnaden», uttalte fylkesordfører Tore O. Sandvik etter at fylkestinget sommeren 2019 fattet et klart vedtak mot mer vindkraft i Trøndelag. Stjørdal kommune og de fleste trønderske kommuner tilsluttet seg dette i egne vedtak.

Det var bygget mye på kort tid, og mange visste nok ikke helt hva slike store anlegg faktisk innebar før de sto der. Vi og våre medlemmer så derfor på dette som en seier for naturen. Naturen tilhører oss alle, og det var viktig med et så tydelig vedtak i Trøndelag. Drøyt halvannet år senere er det ikke noe som tilsier at de folkevalgte bør endre mening. Mange av kraftverkene er stadig under bygging eller nylig satt i drift, og fortsatt er argumentene som førte til det vi vil betegne som et folkeopprør gjeldende.

Spørreundersøkelser fra 2020 viser at stadig flere nordmenn er negative til vindkraft på land. Hele 76 prosent ønsker ikke vindkraftverk som forstyrrer dyreliv, og i Trøndelag er folk generelt mer negative enn i områder det er bygd mindre vindkraft. Fortsatt merkes et stort engasjement fra medlemmer i de store natur- og friluftsorganisasjonene i Trøndelag, og det er et kraftig signal til Stjørdals politikere at den lokale aksjonsgruppen på Facebook får 6000 medlemmer på fire dager.

Omtrentlig plassering av de 31 turbinene Arise AB øsnker å bygge. Planområde vil minimum omfatte et areal på omtrent 28 000 dekar slik det er foreslått. 
        
            (Foto: Privat)
Omtrentlig plassering av de 31 turbinene Arise AB øsnker å bygge. Planområde vil minimum omfatte et areal på omtrent 28 000 dekar slik det er foreslått.  FOTO: PRIVAT

Så til de konkrete planene. Det foreløpige forslaget omfatter er område på omtrent 28 000 dekar med natur. I tillegg kommer areal til nettilkobling og veier. Vi snakker om opp mot 40 000 dekar, altså 40 ganger arealet av Midtbyen i Trondheim! Området har intakt natur, stor artsrikdom og enorme mengder klimaviktig myr. Det er et viktig tur- og jaktområde for svært mange, spesielt innbyggere i Stjørdal og Malvik. Derfor er det ganske sjokkerende når vi allerede nå kan lese at «Arise AB har gjort avtale med grunneier om planlegging av et mulig vindkraftanlegg i Stjørdal kommune». Grunneieren er Statskog, altså deg og meg og alle oss i Norge. De profilerer seg med slagordet «Vi gir deg naturen». Ja, det er det de regelrett gjør her; gir fra seg vår felles natur til et svensk kraftselskap.

Hva skjer nå videre? Signalene fra Stortinget er at kommunen vil ha all makt ved å si nei. Erfaringene fra andre lokalsamfunn er at man må gjøre det så tidlig som mulig om man skal unngå store konflikter, uro og eviglange prosesser hvor muligheten til å si nei seg forsvinner. Stjørdal kommune bør sende dette signalet allerede nå. Dette tiltaket trenger ingen videre utredning. Kvalitetene området innehar er godt nok kjent, og de politiske vedtakene mot mer vindkraft er så ferske at det fortsatt ryker av dem. Følg opp deres egne vedtak og la oss alle få slippe enda flere omkamper om vindkraft i Trøndelag.

Dette innlegget er skrevet på vegne av NJFF Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag Turistforening, Trondhjems Turistforening, Naturvernforbundet i Trøndelag, Norsk Ornitologisk Forening Trøndelag og Botanisk forening Trøndelagsavdelinga.

Innlegget er skrevet av Fredrik Fredriksen og Una Dahlen-Kvalvaag. Det ble først publisert på midtnorsk debatt 16. februar 2021.