Illustrasjonsbilde venninetur.
FnfTrøndelagArrangement › Opptak av webinar 18.11.20: Arealpolitikk i utmarkskommuner

Opptak av webinar 18.11.20: Arealpolitikk i utmarkskommuner

Færre fastboende. Skrantende primærnæringer. Hanglende kommuneøkonomier. Men økende antall besøkende. Hytteområder og turistdestinasjoner i rivende utvikling. Markedskrefter og utbyggingsinteresser i møte med offentlig forvaltning. Grønn naturforvaltning eller brunt arealforbruk? Bit for bit eller hele kakestykker? Lokal styring eller statlig styring? Naturbruk eller naturvern? Politikk eller juss?

Den 18. november 2020 samlet vi markante samfunnsstemmer og flere av landets ledende fagpersoner til samtaler rundt temaet.

Se opptak her!

[00:00] – Del 1: Haakon Nordseth – fjellkar og politiker i Oppdal Venstre

[15:00] – Del 2: Svenn Arne Lie – jordbruker, forfatter, statsviter og rådgiver i Innlandet fylkeskommune

[30:00] – Del 3: Bjørn Egil Flø – bygdesosiolog og forsker i Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

[48:28] – Del 4: Marianne Singsaas, seniorforsker i Telemarksforskning, tidligere leder Norsk villreinsenter

[01:07:17] – Del 5: Per Olaf Lundteigen – gårdbruker, sivilagronom og stortingspolitiker for Senterpartiet (SP)

[01:23:42] – Del 6: Bjørn Kaltenborn, seniorforsker i Norsk institutt for naturforskning (NINA)

[01:36:57] – Del 7: Nikolai Winge, forvaltningsrett og miljørett, Sivilombudsmannen

[01:52:19] – Del 8: Drøfting i plenum