FnfUttalelser fra FNFSlik søker du i FNF-uttalelser

Slik søker du i FNF-uttalelser

På søkesida kan du søke ved å merke av for ønsket dokumenttype, tema, avsender og årstall, samt legge inn fritekst du er interessert i. Listen over FNF-uttalelser vil forandre seg i takt med hvordan du endrer søket.

Marker og skriv inn det du ønsker og la resten stå åpent. Det kan være lurt å gjøre bare ett eller noen få søkevalg, og så se an resultatet før du legger til flere søkevalg.

Friteksten søker bare i tittelen på dokumentet, ikke i hele innholdet.

Vil du se uttalelser fra FNF Nordland velger du denne avsenderen. Kombinerer du med avmerking for år 2021, ser du alle uttalelser fra FNF Nordland i 2021. Kombinerer du avsender FNF Troms med tema «vannkraft» får du uttalelser i vannkraftsaker som FNF Troms har bidratt til over tid.

Under «Dokumenttype» kan du velge mellom «Høring», «Klage», «Leserinnlegg» og «Annet». Under «Annet» finner du formelle brev og lignende. Ønsker du å finne for eksempel en klage på en vindkraftsak sendt av FNF Finnmark, huker du av for dokumenttype «Klage», tema «Vindkraft» og avsender «FNF Finnmark».

Hvis du merker av f.eks. tema «Regional plan» og «Folkehelse» vil visningslista inneholde alle FNF-uttalelsene som er merket med tema enten «Regional plan» og/eller «Folkehelse». Men når du har merket av minst to tema, kan du nederst i lista over tema krysse av for «Vis kun treff som samsvarer med alle valgte tema». Dersom du gjør dette vil du kun få opp dokumenter som har angitt både «Regional plan» og «Folkehelse» som tema. De fleste dokumenter er merket med kun ett hovedtema.

Har du gjort mange valg og vil starte med et nytt skjema? Trykk knappen «Nullstill søk/filter».