FnfNasjonaltAktueltArrangement › Vannforvaltningsseminar på nett 11.11.2020

Vannforvaltningsseminar på nett 11.11.2020

Hele FNF-familien er invitert til å følge med når vi arrangerer digitalt seminar om Vannforvaltning i FNF onsdag 11. november kl. 11-15.30.

Klikk her for å delta:  Bli med i Microsoft Teams-møte

Program

11.15 Vannforvaltning
Moderator: Camilla Moseid, koordinator FNF Agder.
Ny region og nye planer – status og veien videre?
Merete Farstad. Vannregion Vestland (30 min)
Vannforvaltningsplaner 2.0 – hvordan kan gjennomføringen bli bedre? 
Åsa Renman. Sabima  (30 min)

12.30   Lunsj, pause i nasjonal sending

13.15 Bildefremvisning med musikk: Natur og vassdragstiltak
Sveinung Klyve, Vannregion Vestland.
13.30   Frivillig arbeid med revisjoner, eksempel fra Årdalsvassdraget og litt om Eidfjord
Alv Arne Lyse, Prosjektleder villaks, NJFF. (35 min)
Hvordan rette revisjonskrav?
Kåre Flatlandsmo. Økosystemtjenester AS (30 min)

Kort pause

14.45   Oppsummerende diskusjon
– hvordan skal FNF jobbe videre med vannforvaltningsplanene?

Seminaret arrangeres i forbindelse med regional samling for FNF Vestland, Rogland og Agder Mer info om samlingen

Dette er en av fire regionale samlinger som arrangeres i høst. Les mer.