FnfVestfoldAktueltArrangement › Aktuelle seminarer og konferanser

Aktuelle seminarer og konferanser

Kommende seminarer:

19.-20.mai: Nasjonal Workshop om Naturbaserte Løsninger i Fremtidens Vassdragsforvaltning

25.mai: Webinar – Barn og natur

30.mai: Mulighetsrommet for ulike driftsformer i skogbruket v/ NINA og NMBU

30.-31.mai: Sjøørretkonferansen

30.mai-1.juni: Landskonferanse om FRILUFTSLIV 2022 – FNs bærekraftsmål og friluftsliv

1.juni: Temadag om urbant landbruk

1.-2.juni: Villreinrådets fagdag

2.-3.juni: Skog og tre

9. juni Seminar om naturregnskap i Norge – fra forskning og utvikling til bruk i forvaltningen

9.juni Rekruttering av deltakere til fritidsaktiviteter 

14.juni Inkluderende rekruttering av frivillige 

14.juni Instituttlunsj: Ugyldige konsesjoner. Hvilken beskyttelse nyter konsesjonærens berettigede forventninger?

16.juni: Webinar – bli kjent med Skogbruksloven som miljølov

16.juni Sirkulær økonomi i Norden – hvordan får vi det til? 

17.juni Naturressurslunsj: Sakskostnadsansvar i miljøsaker iht. Århuskonvensjonen

21.juni: Blomsterengdag

15.-19.august: Arendalsuka 2022

20. august Åpen og gratis fagdag om skog / Innlandet

22.august Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden

22. – 23. august Seminar om turveger med universell utforming

14.-15.september: Heiplansamlinga 2022

23. nov Klima, naturmangfold og areal-konferansen

Rullerende webinarer:

Naturressurslunsj med UiO Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo arrangerer naturressurslunsj, fredager kl. 12:00. Følg med på universitetets hjemmeside for spennende temaer og foredrag. 

Opptak av webinarer:

«LÆR MER» -nettsiden er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Her samles opptak av digitale kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.