FnfVestfoldAktuelt › Aktuelle seminarer og konferanser

Aktuelle seminarer og konferanser

Kommende seminarer:

20. august Åpen og gratis fagdag om skog / Innlandet

22.august Tiltak for å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden

22. – 23. august Seminar om turveger med universell utforming

14.-15.september: Heiplansamlinga 2022

28. oktober: FNF region Oslofjord samling

23. nov Klima, naturmangfold og areal-konferansen

Rullerende webinarer:

Naturressurslunsj med UiO Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Oslo arrangerer naturressurslunsj, fredager kl. 12:00. Følg med på universitetets hjemmeside for spennende temaer og foredrag. 

Opptak av webinarer:

«LÆR MER» -nettsiden er laget for tillitsvalgte, naturvernkontakter, FNF-kontakter og andre engasjerte medlemmer i FNFs tilsluttede organisasjoner i fylkene og distriktene. Her samles opptak av digitale kurs og webinarer som fremmer og styrker tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker.