FnfVestfoldAktueltArrangement › Årsmøte 25.4.2022 kl. 1900

Årsmøte 25.4.2022 kl. 1900

Sted: Tollboden Tønsberg.
Tid: mandag 25. april kl. 19.00

FNF Vestfold inviterer til fellesmøte for alle natur- og friluftsorganisasjoner i Vestfold med årsmøte på Tollboden, Tønsberg, før en hyggelig utveksling mellom organisasjonene og vår tradisjonelle bevertning av byens beste fiskesuppe.

Saksdokumenter
Årsmelding og årsregnskap for 2021.
Forslag til årsplan for 2022.
Budsjett for 2022.
Protokoll fra årsmøtet (er lagt til etter møtet)

Saksliste

1. Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.

3. Årsmelding 2021
Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes.

4. Årsregnskap 2021
Årsregnskap med resultat, balanse og noter ligger til sakspapirene.
Styret har ikke oppnevnt revisor for 2021. Det foreligger derfor ikke revisorrapport.
Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes.

5. Årsplan for 2022
Forslag til vedtak: Årsplan for 2022 godkjennes.

6. Budsjett for 2022
Forslag til vedtak: Årsmøtet tar vedtatt budsjett til orientering.

7. Valg av styre 2022
Forslag til vedtak: Organisasjonene som velges til å sitte i styret velger selv sine representanter. Styret konstituerer deretter seg selv og velger leder for ett år av gangen. Følgende organisasjoner velges til styret for 2022:

Vestfold Jeger- og Fiskerforbund 
Oslofjorden Friluftsråd  
Naturvernforbundet i Vestfold  
DNT Vestfold  
Vestfold krets av NSF 
Vestfold og Telemark Orienteringskrets

8. Valg av revisor
Forslag til vedtak: Ragnar Standal velges til revisor.