FnfVestfoldAktuelt › – Byggeforbud på myr til høsten

– Byggeforbud på myr til høsten

La myr være myr, sa Espen Bart Eide.

Det skal i løpet av året komme et lovforslag om å innføre et byggeforbud på myr. Det ble klart under budsjettforhandlingene i høst og lovforslaget er ventet på høring til høsten, sier leder i SABIMA Christian Steel.

SV fikk gjennomslag for sine ønsker om bedre myrvern og et anmodningsvedtaket ble fattet: «Stortinget ber Regjeringen legge frem forslag om nedbygging av myr til utbyggingsformål i løpet av 2023»

Dette og mer til kan du se og høre om i Temakveld om MYR (opptak).

Bevaring av myr hindrer klimagassutslipp og tap av natur. Med en ny kalkulator kan utbyggere og arealplanleggere beregne hvor mye karbon som ligger lagret i ei myr. Les mer.

Gjenværende myr-areal i Vestfold er bare 0,53%. I tillegg til å være et spesielt økosystem med unike arter og CO2-lagrende effekt, er myra også viktig flomdemper, da den virker som en svamp og kan trekke til seg mye nedbør på kort tid.

I Vestfold fordeler arealene seg med følgende prosentfordeling:

Skog 64%
Jordbruk 19%
Bebygd område 6%
Ferskvann 4%
Samferdsel 3%
Grøntområde 0,55 %
Våtmark 0,53%

Oversikten er hentet fra https://www.vtfk.no/kunnskap-om-vestfold/tema/areal-og-stedsutvikling/arealressurser/