FnfVestfoldAktuelt › Digitalt årsmøte 20. april

Digitalt årsmøte 20. april

FNF Vestfold gjennomfører på grunn av omstendighetene sitt årsmøte digitalt med Teams på den opprinnelige datoen 20. april 2020 kl 19

VELKOMMEN TIL
DIGITALT ÅRSMØTE
MANDAG 20. APRIL 2020 kl 1900

Temamøtet om strandsonen utsettes til 13. oktober 2020. Se link

Saksliste Årsmøte FNF Vestfold

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 3. Årsmelding og regnskap 2019
 4. Årsplan og budsjett 2020
 5. Vedta tilslutning av nye organisasjoner
  • SAVE Klatring
 6. Valg av styre 2020; styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer

  Forslag: Organisasjonene som velges til å representere i styret velger selv sine representanter. Styret konstituerer seg selv og velger leder for ett år av gangen .
  • Vestfold Jeger- og Fiskerforbund 
  • Oslofjorden Friluftsråd  
  • Naturvernforbundet i Vestfold  
  • DNT Vestfold  
  • Vestfold krets av NSF 
  • Vestfold og Telemark Orienteringskrets 
 7. Valg av revisor
 8. Forslag til endring av vedtekter
  • Endre vedtektene i tråd med endrede nasjonale føringer: Frist for å gjennomføre årsmøte endres fra 15. mars til 30. april
 9. Innkomne saker om aktuelt

Deltakere trenger kun å åpne tilsendt møtelenke og velg bli med fra nettleser. Google Chrome er den beste nettleseren for Teams. De som ønsker å laste ned den gratis Teams – appen , enten på telefonen eller på PC, kan gjøre det. Ta gjerne kontakt med Kristin i forkant av møtet for å avtale en test.

Meld deg på minikurs i Teams! Kristin og FNF tilbyr grunnleggende opplæring og kursing i bruk Teams 15. april kl 18 uken før årsmøtet, meld deg på!

Informasjon og spørsmål kan rettes til kristin.fredheim@fnf-nett.no eller på tlf 48292616. Påmelding innen 15. april 2020 ved å trykke på knappen:

Hilsen styret i FNF Vestfold