FnfVestfoldAktueltArrangement › Fellesmøte og årsmøte FNF Vestfold 17.4.23

Fellesmøte og årsmøte FNF Vestfold 17.4.23

FNF Vestfold inviterer til fellesmøte for alle natur- og friluftsorganisasjoner i Vestfold med et spennende foredrag av Statsforvalteren om skogen og påfølgende årsmøte på Tollboden, Tønsberg, før vår tradisjonelle bevertning av byens beste fiskesuppe: mandag 17.4.23 kl 19

Årsmøte Forum for natur og friluftsliv i Vestfold

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  Forslag til vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes.
 3. Årsmelding 2022
  Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes.
 4. Årsregnskap 2022
  Forslag til vedtak: Årsregnskapet godkjennes.
 5. Årsplan 2023
  Forslag til vedtak: Årsplan for 2023 godkjennes.
 6. Valg av styre 2023
  Forslag til vedtak: Organisasjonene som velges til å sitte i styret velger selv sine representanter. Styret konstituerer deretter seg selv og velger leder for ett år av gangen. Følgende organisasjoner velges til styret for 2023:

  Vestfold Jeger- og Fiskerforbund, Ove Lersveen
  Oslofjorden Friluftsråd, Kjetil Johansen
  Naturvernforbundet i Vestfold, Øyvind Johnsen
  DNT Vestfold, Erik Bryn Tvedt
  Vestfold krets av NSF, Sven Erik Gunnerød
  Vestfold og Telemark Orienteringskrets, Gunnbjørn Tangen

6. Valg av revisor
Forslag til vedtak: Ragnar Standal velges til revisor.

7. Eventuelt innkomne saker.
Aktuelle innkomne saker må ifølge vedtektene meldes senest 4 uker før årsmøtet finner sted.

Sakspapirer blir tilgjengeliggjort på nettsiden senest 2 uker før årsmøtet eller ved henvendelse til koordinator.
Ta kontakt med koordinator dersom det er noen av de tilsluttede organisasjonene som ønsker å være representert i styret.

Påmelding via link senest i løpet av torsdag 13. april 2023.
Informasjon og spørsmål kan rettes til kristin.fredheim@fnf-nett.no eller på tlf 48292616.

Hilsen styret i Forum for natur og friluftsliv i Vestfold


Saksdokumenter
Årsmelding, med regnskap 2022
Årsregnskap med resultat, balanse og noter 2022
Revisorrapport 2022
Forslag til årsplan for 2023
Protokoll fra årsmøtet (legges til etter møtet)