FnfVestfoldArrangement › Fellesmøte og årsmøte i FNF Vestfold

Fellesmøte og årsmøte i FNF Vestfold

FNF Vestfold inviterer til fellesmøte for alle natur- og friluftsorganisasjoner i Vestfold med et spennende foredrag og påfølgende årsmøte på Tollboden, Tønsberg, før vår tradisjonelle bevertning av byens beste fiskesuppe

25.4.22 kl 19 på Tollboden i Tønsberg

Saksliste for Årsmøte Forum for natur og friluftsliv i Vestfold:

1.Valg av møteleder og referent

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Årsmelding og regnskap 2021

4. Årsplan og budsjett 2022

5. Valg av styre 2022

6. Forslag til organisasjoner til styret 2022:

DNT Vestfold
Vestfold Jeger og Fiskerforening
Naturvernforbundet i Vestfold
Vestfold og Telemark Orienteringskrets
Vestfold Krets av Norges Speiderforbund
Oslofjorden Friluftsråd

Styret foreslår å følge vanlig praksis: Organisasjonene som velges til å sitte i styret velger selv sine representanter. Styret konstituerer deretter seg selv og velger leder for ett år av gangen.

7. Valg av revisor

8. Eventuelt innkomne saker.

9. Aktuelle innkomne saker må ifølge vedtektene meldes senest 4 uker før årsmøtet finner sted.

Sakspapirer blir tilgjengeliggjort på nettsiden senest 2 uker før årsmøtet eller ved henvendelse til koordinator. Informasjon og spørsmål kan rettes til kristin.fredheim@fnf-nett.no eller på tlf 48292616.

Påmelding en uke før, på link eller epost før mandag 18. april 2022

Hilsen styret i Forum for natur og friluftsliv i Vestfold