FnfVestfoldAktuelt › FNF Vestfold startet i 2002

FNF Vestfold startet i 2002

PRESSEMELDING fra 2002

Da år 2002 begynte startet også Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) opp i Vestfold.

FNF samler lokalt de organisasjonene som nasjonalt er medlem av Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO), Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) og Friluftsrådenes lansdforbund (FL).

FNF samler mange av de gode kreftene i fylket. FNF er et bredt sammensatt samarbeidsforum som kan fange opp viktige spørsmål for natur og friluftsliv i fylket

Frivillige organisasjoner er nødvendige pådrivere og pressgrupper. Skal grunnlaget for den gode naturopplevelsen og friluftslivsutøvelsen sikres, må de frivillige organisasjonene engasjere seg på alle nivå, men særlig lokalt. Det trengs et ”motpress” mot utbyggingsinteressene som også kan bistå for at utbyggingen skal foregå mest mulig skånsomt.

Flere og flere avgjørelser med betydning for friluftsliv og forvaltning av naturen delegeres til kommunene. Det er i kommuneplanene at arealene disponeres til forskjellige formål. FNF vil i samarbeid med lokalforeninger i medlemsorganisasjonene være med å påvirke alle typer arealplaner på fylkes- og kommunenivå som har betydning for disponering, forvaltning og sikring av friluftsliv- og naturområder

14 organisasjoner står bak FNF, i Vestfold er også flere små lokale interesseforeninger med i forumet.

Første styremøte ble avholdt 12. februar 2002