FnfVestfoldArrangement › Forvaltning og tiltak i sjøørretbekkene: Finnes viljen, ressursene og kompetansen?(Gratis webinar, 28. mai)

Forvaltning og tiltak i sjøørretbekkene: Finnes viljen, ressursene og kompetansen?(Gratis webinar, 28. mai)

Sjøørretnettverk Trondheimsfjorden ønsker velkommen til gratis webinar med tema «Forvaltning og tiltak i sjøørretbekkene» fredag den 28. mai. 

Bestandsstatusen for sjøørreten er på et historisk lavmål i store deler av Norge. Påvirkning fra lakselus og forhold i ferskvann er hovedårsak til nedgangen.  I Trondheimsfjordelvene har sjøørreten vært fredet siden 2009. Forskning fra NMBU og NINA viser at bekkene produserer bare 10-15% av den ungfiskmengden de historisk gjorde. Mye av reduksjonen skyldes inngrep fra landbruk og samferdsel.

Imidlertid er det et voksende engasjement, interesse og forpliktelse hos offentlige og private aktører for å styrke sjøørretbestandene. Til tross for en voksende bevissthet om forvaltningsansvar og oppgaver, skjer det hele tiden lovlige og ulovlige inngrep og påvirkning som er uheldig for sjøørretbekkene.

Det er fokus på Trondheimsfjorden, men problemstillingen er relevant for de fleste kommuner i landet.

På webinaret vil vi belyse status, trusler og muligheter for sjøørretbestandene. Vi vil også ta opp hvilke kompetanse-, samordnings- og ressursutfordringer som kommunene, grunneiere, frivillige og andre aktører står overfor i forvaltning og restaurering av sjøørretbekkene.

Dato: 28. mai, 2021

Pris: Gratis

Målgruppe: Ansatte i offentlig forvaltning og andre interesserte 

Påmelding gjøres via dette skjemaet: https://form.nmbu.no/view.php?id=814721  (du får tilsendt webinarlink på epost dagen før) 

Program
12.00Velkommen 
DEL 1: Status og forvaltning av sjøørretens leveområder
12.05Hva er statusen, problemene og løsningen for sjøørreten i Trondheimsfjorden?Leif Inge Paulsen,
Statsforvalteren i Trøndelag
12.20Vannforvaltning og sjøørretbekkene. Hvordan er ansvarsfordelingen mellom sektorene?Bendik Halgunset,
Trøndelag vannregion
12.35Kommunens rolle: Landbruk, miljø og teknisk er alle «berørte» etater. Snakker de for lite sammen? Hvor er utfordringene og hva kan gjøres?  To eksempler. Gjermund Gomo, miljørådgiver,
Verdal kommuneAnne Kolstad, miljørådgiver,
Inderøy kommune
13.00Kort spørsmålsrunde 
 PAUSE 
DEL 2: Restaurering. Hvordan går man frem og hvordan kan det gjøres i praksis? 
13.15Bekkerestaurering fra A til Å? Eksempel fra Gaula.Torstein Rognes,
daglig leder, Gaula Fiskeforvaltning
13.30Hvordan få andre samfunnsinteresser til å ta hensyn til bekkene? Erfaringer fra Sandefjord og arbeid mot teknisk etat, entreprenører m.fl.Tore Guthu,
Sandefjord Forvaltningsråd for Anadrom Laksefisk
13.45Kan bedre samarbeid mellom ulike sektorer og aktører gi de ressurser og kompetanse som treng i forvaltning av vassdragene? – Erfaringer fra en vannområdekoordinatorLise Hatten, vannområdekoordinator for Gaula, Nea og Nidelva
14.00Suksessfaktorer for bekkeprosjekter. – Erfaringer fra VerdalStian Stensland,
NMBU
14.15Spørsmål og diskusjon 
14.30SLUTT