FnfVestfoldAktuelt › Friluftsliv fikk ikke folkehelsemidler

Friluftsliv fikk ikke folkehelsemidler

Under møte i Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett i februar, ble det behandlet søknader om tildeling til frivillige organisasjoner for forebyggende folkehelsearbeid. Ingen friluftslivsorganisasjoner, selv om de ble oppfordret til å søke, ble vurdert og innstilt for tildeling.

Politikerne i utvalget var fulle av lovord om hvor betydningsfulle natur- og friluftsorganisasjonene er i folkehelsearbeidet, men det resulterte ikke i noen kroner til organisasjonene. De ble henvist til andre poster for å finansiere sine prosjekter.

Forum for natur og friluftsliv og DNT Telemark var tilstede og overhørte utvalgets behandling av sakene. Det ble også besluttet at tildelingskriteriene skulle gjennomgås før ny utlysning neste år.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har fem hovedutvalg, og Maja Foss Five er leder for Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett – hvor også friluftsliv hører innunder. Friluftsliv er viktig i folkehelsearbeidet, sier hun, og mener at det er alle i utvalget enige om.

Det gjenstår altså mer arbeid for oss i organisasjonene for å sørge for bedre rammevilkår, slik at vi også i fremtiden har mulighet til å være slike bidragsytere.