FnfVestfoldAktueltArrangement › Friluftslivets uke oppsummert

Friluftslivets uke oppsummert

Friluftslivets uke 2021 ble gjennomført i Vestfold og Telemark, og vi er imponert over antall arrangementer som ble gjennomført på tross av stor usikkerhet rundt korona- restriksjonene.

Formålet var å synliggjøre friluftslivet med fokus på dets mangfold og muligheter, å stimulere til aktive opplevelser for store og små, samt å profilere natur‐ og friluftsorganisasjonene.

FNF har den koordinerende rollen for friluftslivets uke i fylket. Alle våre tilsluttede organisasjoner i FNF ble kontaktet med oppfordring til å arrangere aktiviteter innenfor Friluftslivets uke.

FNF har i Friluftslivets uke levert på målene:

1. Mobilisere organisasjonene til å gjennomføre aktiviteter gjennom hele Friluftslivets uke.

2. Arrangementene legges inn i aktivitetskalenderen på https://friluftslivetsuke.no/

3. FNF markedsfører og koordinerer lokale arrangement i sitt fylke.

4. Arrangere ett hovedarrangement i fylket, i forbindelse med #nattinaturen. Arrangementet skal skje i samarbeid med ungdomsforeningenes lokale lag og foreninger.

5. Arrangere politisk seminar og/eller bålsamtale.

Brosjyre
I tillegg har FNF med midler fra MDIR og Fylkeskommunen laget en brosjyre som viser frem organisasjonene på papir og digitalt som en erstatning for reduserte muligheter til å vise frem organisasjonene i FUKE foregående år.

Friluftslivets dag og #nattinaturen
Vi markerte starten på Friluftslivets uke på Messeområdet i Tønsberg søndag 05. september. Lørdag etablerte ungdommen leir og startet opp #nattinaturen med overnatting til søndag. Søndag arrangerte natur- og friluftslivsforeningene åpen dag med stands og aktiviteter (kl11-14). Friluftslivets dag er for alle natur- og friluftslivsorganisasjonene i Vestfold.  4H Vestfold, DNT, NJFF, Vestfold speiderkrets for NSF, Naturvernforbundet, Oslofjorden Friluftsråd, O-kretsen, Birdlife Norge stilte med aktiviteter og stands på søndagen under Friluftslivets dag.

Politisk bålsamtale
Mandag 6. september arrangerte Forum for natur og friluftsliv (FNF) i Telemark debatt med kandidatene til stortingsbenken for Telemark. Arrangementet ble avholdt utendørs ved gapahuken og uteamfiet i skogen ved Fritidsparken i Skien.

Politisk seminar om Oslofjorden
Fredag 3. september arrangerte FNF i Oslo, Viken, Vestfold og Telemark politisk seminar på Hvaler om tiltaksplanen for Oslofjorden. Først innledende innlegg med paneldebatt mellom forskere og natur- og friluftsorganisasjoner og deretter paneldebatt mellom politikerne.

  • Se Friluftslivets uke – film fra FNF Vestfold ved å følge lenke.
  • Opptak av seminar om Oslofjorden følg lenke for info og video
  • Koordinator i FNF Telemark redigerte en flott film fra bålsamtalen i Skien se lenke.
  • Brosjyre om FNF Vestfold og FNF Telemark som pdf se lenke