FnfVestfoldAktuelt › Fylkeskommunen om friluftsliv og frivillighet

Fylkeskommunen om friluftsliv og frivillighet

Før nyttår vedtok Fylkeskommunen et temadokument for friluftsliv og et temadokument for frivillighet. Begge disse dokumentene har gått gjennom uten at frivilligheten selv har fått dokumentene på høring. De er ikke å regne som en strategi på områdene men er mer som kunnskapsgrunnlag å regne. Temadokumentene er underdokumenter til Kulturstrategien.

Temadokument: Frivillighet i Vestfold og Telemark Vestfold og Telemark
Temadokument: Friluftsliv i Vestfold og Telemark Vestfold og Telemark