FnfVestfoldAktuelt › Gjerder i strandsonen må vike

Gjerder i strandsonen må vike

Det nytter å si ifra: Gjerder i strandsonen må vike for allemannsretten i Holmestrand. Saken har hatt nok en runde i systemet men landet ut til friluftslivets og allmennhetens fordel også denne gangen. Tvangsmulkt på 20 000+ venter om gjerdet ikke fjernes.

Kanskje noe å jobbe mer systematisk med fremover for friluftslivet i Vestfold? Kommunen gjør ikke denne jobben uten at vi sender inn saken – det er med andre ord opp til oss å si fra!

FNF har sendt klage til fylkesmannen og støttet Drammens sportsfiskere i sin sak for å ivareta allemannsretten og fri ferdsel i strandsonen. Konklusjonen fra Fylkesmannen er at stengslene er ulovlige i henhold til Friluftslovens paragraf 13.

Faksimile fra Jalsberg avis ()