FnfVestfoldAktueltArrangement › 19. mai : Spillemidler til friluftsliv

19. mai : Spillemidler til friluftsliv


Tid:
Onsdag 19. mai, kl. 17:00 – 19:30
Sted: Webinar
Påmeldingsfrist: 18. mai. Link: Klikk her for å bli med på webinaret

Onsdag 19. mai inviterer vi til kurs i spillemidler. Målet er at mer midler skal gå til friluftsformål og da må natur- og friluftsorganisasjonene vite hvordan de skal søke.

Marte Aksnes, rådgiver idrett og friluftsliv, i Vestfold og Telemark fylkeskommune gir oss en innføring i spillemidler med spesielt fokus på friluftsliv. Hun skal formidle hvordan man søker spillemidler til friluftslivsanlegg.

Anette Løvaas Olsen, rådgiver spillemidler, i Den Norske Turistforeningen gir oss innføring av spillemidler til løypetiltak i fjellet og overnattingshytter i lavlandet og kysten.

En spillemiddelkonsulent fra kommunene kommer også og deler erfaringer med ordningene fra sin kommune.

Kurset gir deg kunnskapen du trenger for å levere en spillemiddelsøknad. Du får informasjon om hva søknaden skal inneholde, spillemiddelprosessen fra A til Å og hvor du kan få hjelp!

Dette er de som kan søke:

Til alle anleggstyper under pkt. 2.6:
• Kommuner, fylkeskommuner, kommunale og fylkeskommunale foretak, studentsamskipnader, idrettslag og organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (Norges idrettsforbund), samt i Samenes idrettsforbund-Norge, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Det Frivillige Skyttervesen, Norges Bilsportforbund.
• Aksjeselskaper, samvirkeforetak, stiftelser og andre sammenslutninger med vedtekter som oppfyller kriteriene i pkt. 2.3.1.

Til friluftslivsanlegg (pkt. 2.6.12):
• Sammenslutninger organisert under Friluftsrådenes Landsforbund, samt Oslofjordens Friluftsråd, og Norsk Friluftsliv.

Webinaret er gratis. Påmeldingsfrist 18. mai. Innloggingslink vil bli sendt ut til deltagerne i forkant av kurset.

Har du spørsmål kan du kontakte Kristin Fredheim på tlf 48292616 i FNF Vestfold eller Eirik Knive på tlf 99155829 i FNF Telemark.

Arrangeres av FNF Telemark og FNF Vestfold.