FnfVestfoldAktuelt › Midler til friluftsaktivitet 2020

Midler til friluftsaktivitet 2020

Fylkeskommunens fordeling av tilskudd til friluftsaktivitet 2020 er nå klar.

Midlene som ble fordelt er fra Statsbudsjettet kap. 1420 post 78 Friluftsformål, tilskudd til friluftsaktivitet. Fylkeskommunene får årlig overført en ramme fra Miljødirektoratet, som fylkeskommunene selv fordeler. Tilskuddsordningen for 2020 har en ramme på kr. 1 925 000 i Vestfold og Telemark og søknadsfristen var (som hvert år) 1. februar.

Friluftslivrådgiver i Fylkeskommunen, Kristian Ingdal, sier de vil av hensyn til konsekvensene av COVID19, være mer fleksible enn ellers med overføring av midlene til 2021 eller omdefinering av prosjektet.

Se hele listen over tildelte midler her og les bakgrunnen for tildelingen av tildelte midler her.

Illustrasjonsbilde venninetur.