FnfVestfoldAktuelt › Nærturområdet reddes – nei til datalager

Nærturområdet reddes – nei til datalager

Intens kamp førte fram. Nærturområdet blir bevart og datalagringsenteret blir ikke liggende på Tveiten og i nærturområdene til Barkåker.

FNF har arbeidet for å ivareta nærturområdet og støttet de lokale foreningene og aksjonistene. Det er ikke bare den stille urørte naturen vi kan oppsøke i ferier og i helger som må bevares. Nærområdet som brukes i hverdagen der vi bor, er minst like viktige. Nærområdene og nærnaturen er både kilde til rekreasjon og bedre helse men også arena for lek og morro for alle aldre.

Det blir altså ikke lagt til rette for datalagringssentral på Tveiten og Brekkeskogen ved Barkåker. Poitikerne har vurdert konsekvensutredningen og høringsinnspillene vedrørende datalagringssentral på Tveiten, og har konkludert med at de ikke ønsker å gå videre med utredningen av Tveiten.